Informacje o konferencji

W dniach 16-18.09.2021 odbyła się:

XII Międzynarodowa Konferencja Naukowa: „Przedsiębiorczość i innowacje w nauce, biznesie i samorządzie w Polsce i na Ukrainie” w ośrodku konferencyjno-wypoczynkowym nad j. Świtaź na Ukrainie zorganizowana przez Wydział Administracji i Nauk Społecznych  Wyższą Szkołę Ekonomii i Innowacji w Lublinie i Wschodnioeuropejski Narodowy Uniwersytet im. Łesi Ukrainki w Łucku.

Podczas wystąpień zaprezentowano następujące obszary tematyczne: studia dualne jako narzędzie innowacyjności w edukacji wobec wyzwań współczesnego świata, innowacyjność współczesnego biznesu i współczesna administracja wobec wyzwań globalizacji, start upy, parki naukowo-technologiczne oraz prawno-ekonomiczne szanse i bariery rozwoju przedsiębiorczości w Polsce i na Ukrainie.

Konferencja była kontynuacją 10 – letniej współpracy i zaowocuje wspólną publikacją w Monografii WSEI. Stała się także okazją do wymiany poglądów i doświadczeń, a także przedstawienia wyników badań własnych pracowników naukowych uczelni, inspiracją do dyskusji i dalszej do pracy.

Termin: 16-18.09.2021 r.
Miejsce: Ośrodek Wypoczynkowy Wschodnioeuropejskiego Narodowego Uniwersytetu
im. Łesi Ukrainki nad jez. Świtaź, Ukraina

CEL KONFERENCJI

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie rozpoczęła debatę w 2009 roku nad problemem Polski Wschodniej, opracowując i realizując odpowiedni, wieloletni program badań oraz organizując coroczne Konferencje Lubelskie. Stały się one forum dyskusji naukowej i pragmatycznej nad problemem Polski Wschodniej. Konferencja ta jest elementem realizowanego przez WSEI w Lublinie projektu pod nazwą „Projekt Lubelski”- „The Lublin Project”, którego celem jest aktywizacja teoretyków i praktyków zarządzania rozwojem regionu w poszukiwaniu sposobów i narzędzi wspomagających rozwój Polski Wschodniej. W roku akademickim 2020/2021 chcemy poszerzyć nasze rozważania o doświadczenia ukraińskie.

ADRESACI KONFERENCJI

 • Przedstawiciele nauki
 • Samorządowcy 
 • Praktycy życia gospodarczego z Polski i Ukrainy

PATRONAT

Marszałek Województwa Lubelskiego – Jarosław-Stawiarski
Prezydent Miasta Lublin

oraz

Przewodniczący Wołyńskiej Obwodowej Administracji Państwowej Yurii Pogulajko

Przewodnicząca Wołyńskiej Rady Obwodowej Iryna Vahovych

ZGŁOSZENIA I OPŁATY

ZGŁOSZENIA

 • 30 sierpnia 2021 r. – zgłoszenie udziału w konferencji (formularz zgłoszeniowy w załączeniu)
  e-mail: sylwia.skrzypek-ahmed@wsei.lublin.pl
 • 5 września 2021 r. – ostateczny termin dokonania opłaty konferencyjnej
 • 30 sierpnia 2021 r. – nadesłanie przez uczestników tekstów referatów przeznaczonych do publikacji
  e-mail: sylwia.skrzypek-ahmed@wsei.lublin.pl

OPŁATY

Wydarzenie otwarte

 • Opłata konferencyjna w wysokości 600,00 zł obejmuje:
  udział w konferencji, opublikowanie referatu w Monografii (Wydawnictwo Innovatio Press) przejazd autokarem, śniadania, obiady, kolacje, przerwy kawowe, 2 noclegi
 • Opłata konferencyjna w wysokości 400,00 zł obejmuje:
  udział w konferencji bez referatu
 • Opublikowanie tekstu w Monografii bez udziału w konferencji: 200 zł

ORGANIZATORZY

Wydział Administracji i Nauk Społecznych Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie
oraz Wschodnioeuropejski Narodowy Uniwersytet im. Łesi Ukrainki w Łucku

PROGRAM

I sesja – studia dualne jako narzędzie innowacyjności w edukacji wobec wyznawań współczesnego świata

II sesja – start upy, parki naukowo-technologiczne

III sesja prawno-ekonomiczne szanse i bariery rozwoju przedsiębiorczości w Polsce i na Ukrainie

IV sesja – innowacyjność współczesnego biznesu i współczesna administracja wobec wyzwań globalizacji. 

KONTAKT

dr Sylwia Skrzypek-Ahmed
81 749-32-68
sylwia.skrzypek-ahmed@wsei.lublin.pl