CEL WYDARZENIA

PIELĘGNOWANIE ZDROWIA RODZINY WYZWANIEM WSPÓŁCZESNOŚCI

       

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie organizuje  Międzynarodowe Seminarium Naukowe, w formie hybrydowej,
pt.: Pielęgnowanie Zdrowia Rodziny Wyzwaniem Współczesności. Wydarzenie to organizowane jest w celu przeprowadzenia otwartej dyskusji na temat idei pielęgnowania zdrowia rodziny podczas której prowadzone będą rozważania na temat kierunków rozwoju pielęgniarstwa rodzinnego w Polsce oraz innych form wsparcia zdrowia rodziny.

Dlaczego Pielęgnowanie Zdrowia Rodziny?

 Pomysł organizacji wydarzenia zaczerpnięty został z  międzynarodowego projektu, w którym zespół badawczy z WSEI brał udział w latach 2011 – 2013 r.: „Family Health Nursing in European Communities” – FamNrsE czyli „Pielęgnowanie/Pielęgniarstwo zdrowia rodziny w krajach UE” w ramach Programu Uczenie się przez całe życie/Erasmus (projekty wielostronne). Głównym celem projektu było rozpowszechnienie idei Pielęgnowania/Pielęgniarstwa zdrowia rodziny wśród europejskich społeczeństw.

Czas trwającej pandemii mocno zweryfikował systemy opieki zdrowotnej przez co istotnie nadszarpnięte zostało poczucie bezpieczeństwa zdrowotnego społeczeństwa. Wielowymiarowe pielęgnowanie zdrowia rodziny może okazać się odpowiednim kierunkiem rozwoju zdrowia rodzin i powrotu do koncepcji holistycznego modelu zdrowia, a tym samym przywrócenia poczucia bezpieczeństwa społeczeństwu.

Istotnym aspektem dyskusji będzie omówienie sytuacji pielęgniarstwa rodzinnego w Polsce. Ponadto w trakcie dyskusji zaprezentowane zostaną przykłady dobrych praktyk w zakresie pielęgniarstwa rodzinnego, a w szczególności idei pielęgniarstwa zdrowia rodziny rozwijanego w niektórych europejskich krajach.

 

Seminarium odbędzie się 9 czerwca 2021 r., godz. 19, w formie hybrydowej.

BLOKI TEMATYCZNE

19.00 – 19.15

dr hab. Mirosław J. Jarosz, prof. WSEI

Pielęgnowanie zdrowia rodziny w perspektywie europejskiej

19.15 – 19. 30

dr n. o zdr. Grażyna Wójcik, Prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego

Pielęgniarka rodzinna w Polsce- podejmowanie nowych zadań. Analiza uwarunkowań systemowych w okresie  ostatniej dekady

19.30 – 19. 45 – DYSKUSJA

19.45 – 20.00

dr hab. n. o zdr. Barbara Ślusarska, prof. UM, Kierownik Zakładu Medycyny Rodzinnej i Pielęgniarstwa Środowiskowego UM w Lublinie, Przewodnicząca Sekcji Pielęgniarskiej Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej

Praktyka pielęgniarskiej opieki rodzinnej oparta na faktach naukowych

20.00 – 20.15

mgr Dorota Suchodół, Konsultant Wojewódzki w Dziedzinie Pielęgniarstwa Rodzinnego dla województwa lubelskiego

Pielęgniarka rodzinna tu i teraz – mocne i słabe strony pielęgniarstwa w POZ

20.15 – 20.30

dr hab. Zbigniew B. Gaś, prof. WSEI

Profilaktyka w rodzinie czy rodzina w profilaktyce?

20.30 – 20.45

Mariola Rosser, PhDProject Director, Center for Health and Health Care In Schools, The George Washington University- Milken Institute School of Public Health

Wspieranie Rodzin w Szkołach

20.45 – 21.00 – DYSKUSJA

21.00 – 21.30 – SESJA PLAKATOWA

KOMITET

KOMITET NAUKOWY

  • Dr hab. Mirosław J. Jarosz, prof. WSEI (przewodniczący)
  • Dr hab. n. o zdr. Barbara Ślusarska, prof. UM, Kierownik Zakładu Medycyny Rodzinnej i Pielęgniarstwa Środowiskowego UM w Lublinie, Przewodnicząca Sekcji Pielęgniarskiej Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej
  • Dr n. o zdr. Grażyna Wójcik – Prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego
  • Dr hab. Zbigniew B. Gaś, prof. WSEI
  • mgr Beata Ostrzycka – Konsultant Krajowy w Dziedzinie Pielęgniarstwa Rodzinnego
  • prof. dr hab. n. med. Teresa Kulik – Konsultant Wojewódzki w dziedzinie Zdrowia Publicznego, Kierownik Katedry Zdrowia Publicznego/ Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytet Medyczny w Lublinie

KOMITET ORGANIZACYJNY

  • Dr n. o zdr. Magdalena Głowacka
  • Dr n. med. Joanna Girzelska
  • Dr n. med. Paweł Wasilewski

ORGANIZATORZY

Wyzsza-Szkoły-Ekonomii-i-Innowacji-w-Lublinie

PATRONAT HONOROWY

NRPiP
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Lublinie
Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie

PATRONAT MEDIALNY

MPiP
tvp3
polskie radio lublin

ZGŁOSZENIA I OPŁATY

Zgłoszenia udziału (biernego)  prosimy przesyłać do:

8 CZERWCA 2021

poprzez Formularz Zgłoszeniowy

Seminarium jest bezpłatne.

INFORMACJE DODATKOWE

Terminy zgłoszeń do sesji plakatowej: 4 czerwca 2021 r.

 

KONTAKT:

Dr n. o zdr. Magdalena Głowacka

e-mail: magdalena.glowacka@wsei.lublin.pl

tel. 81 749 32 12