Informacje o szkoleniu

Szkolenie oraz zaprezentowane podczas niego materiały zostały opracowane w ramach międzynarodowego projektu „E-MOTION. Potential of highlysensitivity”, który koncentruje się na opracowaniu modelu wsparcia dzieci wysoko wrażliwych we współpracy z ich rodzicami i nauczycielami przedszkoli oraz szkół podstawowych.
Szkolenie jest bezpłatne i prowadzone będzie w języku angielskim przez międzynarodowy zespół ekspertów.

Termin: 25-26.05.2021 r.
oraz
                01-02.06.2021 r.

w godzinach: 9:00 – 13:30

CEL SZKOLENIA

Celem szkolenia będzie przekazanie wiedzy na temat wysokiej wrażliwości (wrażliwości przetwarzania sensorycznego i wrażliwości środowiskowej), wiedzy o funkcjonowaniu dziecka wysoko wrażliwego w środowisku szkolnym i domowym, a także zaprezentowania narzędzia do pomiaru wrażliwości oraz materiałów wspierających pracę rodziców, nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych, psychologów. Eksperci zaprezentują, w jaki sposób wspierać wysoko wrażliwe dzieci oraz w jaki sposób tworzyć warunki dla ich prawidłowego rozwoju.

ADRESACI SZKOLENIA

  • Organy Prowadzące Przedszkola oraz Szkoły Podstawowe,
  • Dyrekcja Przedszkoli oraz Szkół Podstawowych,
  • Przedstawiciele Ośrodków Doskonalenia Zawodowego,
  • Przedstawiciele Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych,
  • Psycholodzy i Pedagodzy,
  • Pracownicy WSEI

PATRONAT

Wyzsza-Szkoły-Ekonomii-i-Innowacji-w-Lublinie
Universidad-de-La-Laguna
Universidad-de-Alicante
I.P.K.K.F-Breshia
Expert-Psy
Citta-metropolitana-di-Roma-Capitale

ZGŁOSZENIA I OPŁATY

ZGŁOSZENIA

Na szkolenie można się rejestrować do 20.05.2021, poprzez uzupełnienie formularza on-line: https://forms.gle/aSJLMBdLUxF1DHoM6

OPŁATY

Wydarzenie otwarte, bezpłatne, w formie on-line

DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowe informacje na stronie: https://highlysensitive.eu/

KONTAKT