Informacje o wydarzeniu

Konferencja oraz zaprezentowane podczas niej materiały zostały opracowane w ramach międzynarodowego projektu „E-MOTION. Potential of highlysensitivity”, który koncentruje się na opracowaniu modelu wsparcia dzieci wysoko wrażliwych we współpracy z ich rodzicami i nauczycielami przedszkoli oraz szkół podstawowych.

Wysokowrażliwe dzieci są uważne na nastroje innych osób, szybko się denerwują, zwłaszcza gdy mają do zrobienia wiele rzeczy na raz, są dokładne, zdyscyplinowane, starają się nie popełniać błędów, trudno im pracować, gdy są obserwowane lub gdy są pod presją. Zazwyczaj najpierw obserwują a dopiero później działają. Część z nich jest szczególnie uzdolniona.

Wysoka wrażliwość może być zarówno czynnikiem ryzyka, jak i czynnikiem chroniącym prawidłowy rozwój dziecka.

Termin: 10.06.2021r.

w godzinach: 9:00 – 13:00

Forma: hybrydowa – w siedzibie Uczelni i online

CEL KONFERENCJI

Celem konferencji będzie przekazanie Państwu wiedzy na temat wysokiej wrażliwości (wrażliwości przetwarzania sensorycznego i wrażliwości środowiskowej), wiedzy o funkcjonowaniu dziecka wysoko wrażliwego w środowisku szkolnym i domowym, a także zaprezentowania narzędzia do pomiaru wrażliwości oraz materiałów wspierających pracę rodziców, nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych, psychologów. Eksperci zaprezentują, w jaki sposób wspierać wysoko wrażliwe dzieci i jak tworzyć warunki dla ich prawidłowego rozwoju.

ADRESACI WYDARZENIA

  • Organy Prowadzące Przedszkola oraz Szkoły Podstawowe,
  • Dyrekcja Przedszkoli oraz Szkół Podstawowych,
  • Przedstawiciele Ośrodków Doskonalenia Zawodowego,
  • Przedstawiciele Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych,
  • Psycholodzy i Pedagodzy,
  • Pracownicy WSEI

PATRONAT

Wyzsza-Szkoły-Ekonomii-i-Innowacji-w-Lublinie
Universidad-de-La-Laguna
Universidad-de-Alicante
I.P.K.K.F-Breshia
Expert-Psy
Citta-metropolitana-di-Roma-Capitale

PATRONAT MEDIALNY

Kurier Lubelski
tvp3
polskie radio lublin

ZGŁOSZENIA

Warunkiem udziału jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego:

https://forms.gle/4yBVRKc7uY5Q9TPy8

w terminie do 01.06.2021.

OPŁATY

Wydarzenie otwarte dla zarejestrowanych uczestników.

Bezpłatne.

W formie hybrydowej.

DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowe informacje na stronie: https://highlysensitive.eu/

KONTAKT