Lubelska Akademia WSEI serdecznie zaprasza do udziału
w Lubelskim Forum Gospodarczym
w
dniu 16 listopada 2022 roku

 

Termin: 16 Listopad 2022r.

CEL FORUM

Misją Forum podobnie jak w poprzednim roku jest wspieranie procesów rozwoju społeczno-gospodarczego Polski Wschodniej, ze szczególnym uwzględnianiem Województwa Lubelskiego, jego specyfiki oraz szans i możliwości wsparcia procesów rozwojowych.

Celem wydarzenia jest przedyskutowanie wyzwań i zagrożeń Polski Wschodniej w kontekście m.in. konfliktu zbrojnego w Ukrainie.

W ramach tegorocznej edycji „Forum” w czterech blokach tematycznych pod dyskusję zostaną poddane problemy związane z gospodarką i bezpieczeństwem w perspektywie konsumentów
i przedsiębiorców– bezpieczeństwo energetyczne, perspektywa uchodźców, obawy o pracę. Zaproszeni specjaliści będą rozmawiali również o Cyberprzestrzeni w wymiarze społeczno-humanistycznym, zagrożeń bezpieczeństwa osób, propagandzie, fake newsami, zagrożeniami hybrydowymi czy bezpieczeństwem finansowym osób fizycznych.

PROGRAM FORUM

Część I

9:00 – 10:00 – Rejestracja Uczestników Forum

10:00-10:20 – Otwarcie FORUM i powitanie gości

10:25-10:45 – Wykład wprowadzający

 • dr hab. Andrzej Cwynar, prof. AWSEI, Prorektor ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej

10:50-11:10 – Prezentacja laboratorium cyberbezpieczeństwa WSEI

11:30 – 12.00 Konferencja prasowa

11:30 – 12:00 PRZERWA KAWOWA

 

Część II – Panel dyskusyjny 12:00 – 15:00

Wyzwania i zagrożenia Polski Wschodniej w kontekście konfliktu zbrojnego w Ukrainie

Blok I – 12.00 – 12.40 – moderator: dr hab. Tomasz Wołowiec, prof. AWSEI:

 1. Samorząd w roli stymulatora rozwoju i współpracy z sektorem MŚP
 • Jak stymulować tworzenie nowych przedsiębiorstw w makroregionie lubelskim – stymulanty i stymulanty rozwoju
 • Jak zdynamizować absorbcję środków przez JST?
 • Dochody samorządów a nowe zadania i wyzwania geopolityczne w województwie lubelskim
 • Potrzeba reformy systemu finansowego JST – jak wzmocnić samodzielność gmin i ich odporność na kryzysy
 • Jak powinna wyglądać (ewaluować) strategia rozwoju Polski Wschodniej w nowym układzie geopolitycznym?
 • Czy specjalne strefy ekonomiczne w ramach programu rozwoju Polski wschodniej mogą stanowić szanse na trwałą i dynamiczną współpracę naukowo – biznesową Polski i Ukrainy. Czy województwo lubelskie może stać się hubem technologiczno–biznesowym?
 1. Sektor MŚP – niewykorzystany potencjał rozwoju makroregiony lubelskiego
 • Rozwój przedsiębiorczości, innowacji i rynku pracy w makroregionie lubelskim w kontekście nowych wyzwań geopolitycznych
 • Narzędzia i sposoby wsparcia przedsiębiorczości inwestycji prywatnych w Województwie Lubelskim
 • Przedsiębiorczość innowacyjna – niewykorzystany potencjał naukowo – badawczy uczelni lubelskich i biznesu
 • Sektor MŚP województwa lubelskiego a współpraca z Ukrainą – nowe szanse i możliwości zdynamizowania rozwoju ekonomicznego makroregionu lubelskiego 

Paneliści:

 • dr Jerzy Kwieciński, prof. AWSEI – Wiceprezes Zarządu Pekao S.A.
 • dr Krzysztof Żuk, prof. AWSEI – Prezydent Miasta Lublin
 • Krzysztof Hetman – Europoseł

Blok II – 12.45 – 13.25 – moderator: dr hab. Andrzej Cwynar, prof. AWSEI:

 

 1. Kryzys energetyczny a sytuacja konsumentów i przedsiębiorców w Polsce:
 • Drogie surowce – przejściowa trudność, czy nieunikniony trend?
 • Dokąd zmierzamy: czy cele transformacji energetycznej są realistyczne, a prognozy dotyczące świata po transformacji – trafne?
 • Czy konsument w Polsce jest gotowy na transformację energetyczną?
 • Czy przedsiębiorcy w Polsce są gotowi na transformację energetyczną?
  1. Kryzys inflacyjny a sytuacja konsumentów i przedsiębiorców w Polsce:
 • Inflacja taka jak zawsze, czy wyjątkowa? Diagnoza dla konsumenta i przedsiębiorcy
 • Jaki świat nas czeka po okresie inflacji?
 • Jak sobie poradzić z tym, co niesie inflacja? Budżet domowy i biznesowy w warunkach rosnących cen.
 • Jak okres inflacji zmieni przeciętnego konsumenta i przeciętnego przedsiębiorcę w Polsce?
  1. Kryzys uchodźczy a sytuacja konsumentów i przedsiębiorców w Polsce:
 • Uchodźcy a mniejszy dostęp do zasobów – jak łagodzić napięcia w sektorze gospodarstw domowych i jak im zapobiegać?
 • Uchodźcy a przedsiębiorczość w Polsce – efekty w krótkim i długim okresie
 • Uchodźcy a kulturowy obraz Polski – efekty w krótki i długim okresie
 • Wojna i uchodźcy w kontekście zagadnień psychologicznych

Paneliści:

 • Artur Szymczyk – Zastępca Prezydenta Miasta Lublin
 • dr Igor Chulipa – Prorektor, Wołyński Narodowy Uniwersytet im. Łesi Ukrainki w Łucku na Ukrainie
 • dr hab. Andrzej Kidyba – Prezes Zarządu Lubelskiej Fundacji Rozwoju
 • Marceli Niezgoda – Pracodawcy Ziemi Lubelskiej, Podsekretarz Stanu w latach 2010-2015

 

Blok III – 13.30 – 14.20 – moderatorzy: ks. prof. dr hab. Stanisław Dziekoński, ppłk dr Wińczysław Jastrzębski 

 

 1. Cyberbezpieczeństwo a gospodarka. Bezpieczeństwo osób w cyberprzestrzeni.
 • Jakie są współczesne zagrożenia bezpieczeństwa finansowego w Internecie?
 • Działalność wyspecjalizowanych instytucji w obszarze zapobiegania zagrożeniom w cyberprzestrzeni
 • Jak kształtować odporność jednostek na propagandę, fake news i zagrożenia hybrydowe?
 • Jaka jest rola edukacji w przeciwdziałaniu zagrożeniom osób w cyberprzestrzeni, takich jak uzależnienia
  i podatność na oszustwa?
 • Jakie działania można podjąć, żeby w cybernetycznym konglomeracie nadal dostrzegać jednostki, ich potrzeby
  i problemy?
 • W jaki sposób można przekonać osoby w różnych grupach wiekowych do tego, że dane osobowe są cenne
  i należy je chronić?
 1. Ochrona granicy zewnętrznej Unii Europejskiej w obliczu konfliktu zbrojnego w Ukrainie – stan obecny
  i perspektywy
 • Wpływ aktualnej sytuacji na granicy zewnętrznej UE na bezpieczeństwo społeczności lokalnej
 • Aktualna sytuacja na granicy z Republiką Białorusi – problemy i wyzwania
 • Aktualna sytuacja na granicy z Ukrainą – problemy i wyzwania
 • Nowoczesne systemy zabezpieczania granicy zewnętrznej UE i ich wielowymiarowy wpływ na tereny przygraniczne
 • Przewidywane scenariusze rozwoju sytuacji na granicy z Republiką Białorusi i Ukrainą
 1. Siły Zbrojne RP w Polsce Wschodniej – wyzwania i perspektywy
  • Czy Siły Zbrojne RP są w stanie zapewnić bezpieczeństwo Lubelszczyzny i Polski Wschodniej – czy mieszkańcy mogą się czuć bezpieczni a inwestorzy lokować swój kapitał?
  • Rola Wojsk Obrony Terytorialnej w kształtowaniu bezpieczeństwa społeczności lokalnej i rozwiązywaniu sytuacji kryzysowych
  • Wyzwania związane z funkcjonowaniem Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Lublinie
  • Służba w Siłach Zbrojnych RP – jak działają Wojskowe Centra Rekrutacji w Polsce Wschodniej?

 

Paneliści:

 • dr Edyta Bielak-Jomaa, Członek Rady Warsaw New Tech Foundation
 • płk Łukasz Jędrzejczak, Zastępca Dowódcy Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni, Szef CSIRT MON
 • nadinspektor Adam Cieślak, Komendant Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości
 • Michał Jaworski – Dyrektor Strategii Technologicznej Microsoft Sp. z o.o.
 • bryg. SG Andrzej Jakubaszek, Komendant Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej
 • płk Robert Dąbek, Z-ca Prokuratora Rejonowego ds. wojskowych
 • bryg. Rafał Miernik, Dowódca 19 Lubelskiej Brygady Zmechanizowanej im. gen. dyw. Franciszka Kleeberga

Blok IV – 14.30 – 15.00 moderator:  mgr Piotr  Waszak, Dyrektor Oddziału ZUS w Lublinie

Perspektywa zatrudnienia w Lublinie dla studentów i cudzoziemców

  • Charakterystyka lokalnego rynku pracy
  • Charakterystyka lubelskiego środowiska akademickiego, oferta edukacyjna w świetle nowych wyzwań
  • Perspektywy zatrudnienia w Lublinie dla obcokrajowców
  • Uchodźcy a przedsiębiorczość w Lublinie – efekty w krótkim i długim okresie
  • Uchodźcy a mniejszy dostęp do zasobów – jak łagodzić napięcia w sektorze gospodarstw domowych i jak im zapobiegać?

Paneliści:

 • dr n. med. Piotr Dreher, Dyrektor Szpitala Neuropsychiatrycznego w Lublinie
 • dr Robert Porzak, prof. WSEI
 • Katarzyna Kępa – Dyrektor Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie
 • Jacek Węgorowski – Dyrektor Oddziału Nagel w Lublinie
 • Renata Bronisz-Czyż – Członek Zarządu/ Dyrektor Personalny Stokrotka SA.

Wydarzenie realizowane przy wsparciu finansowym Gminy Lublin, w ramach Programu Lublin Akademicki

 

 

 

15.00 – Podsumowanie Forum – prof. WSEI dr hab. Mirosław Jarosz, Rektor AWSEI

15.15 – Lunch

ORGANIZATOR

Lubelska Akademia WSEI

PARTNERZY

KOMITET ORGANIZACYJNY

 • dr Sylwester Bogacki, Prof. WSEI, Dziekan Wydziału Administracji i Nauk Społecznych WSEI
 • dr inż. Artur Dmowski, Dziekan Wydziału Transportu i Informatyki WSEI
 • dr Sylwia Skrzypek-Ahmed – Koordynator kierunku Ekonomia I stopnia, Finanse i Rachunkowość I stopnia, WSEI Lublin
 • dr Łukasz Wojciechowski, Zastępca Dyrektora Instytutu Administracji Publicznej i Biznesu, koordynator kierunku Administracja I i II stopnia
 • dr Wieńczysław Jastrzębski, Koordynator kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne I stopnia
 • mgr inż. Leszek Gońka – Dyrektor Centrum Rekrutacji i Współpracy z Otoczeniem Społeczno- Gospodarczym WSEI
 • mgr Edmund Wąsik, Dyrektor Centrum Informatycznego WSEI

RADA NAUKOWA

 • dr Cagdas Hakan Aladag, Hacettepe University, Ankara, Turkey & associate member of Knowledge/Intelligence Systems Laboratory, Department of Mechanical and Industrial Engineering,University of Toronto, Toronto, Canada
 • Prof. dr hab. Stanisław Dziekoński, UKSW w Warszawie & Prezes Zarządu Warsaw New Technology Fundation w Warszawie
 • dr hab. Andrzej Kidyba – Prezes Zarządu Lubelskiej Fundacji Rozwoju
 • dr Jerzy Kwieciński, prof. WSEI, Wiceprezes Zarządu Banku Pekao S.A.
 • dr Sylwia Gwoździewicz, Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, Prezes Zarządu Międzynarodowego Instytutu Innowacji Nauka-Edukacja-Rozwój w Warszawie
 • dr hab. inż., Łukasz Skowron Prof. PL, Katedra Zarządzania & Przewodniczący Dyscypliny Naukowej „Nauki o Zarządzaniu i Jakości”, Politechnika Lubelska, Lublin
 • dr hab. inż. Tatiana Varcholova, University of Central Europe Skalica, Słowacja
 • dr hab. inż. Tomasz Rymarczyk, Prof. WSEI, Dyrektor Instytutu Informatyki i Innowacyjnych Technologii WSEI W Lublinie, Prezes Zarządu Netrix S.A.,
 • dr hab. Andrzej Cwynar, Prof. WSEI, Prorektor ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej, WSEI Lublin
 • dr hab. Tomasz Wołowiec, Prof. WSEI, Dyrektor Instytut Administracji Publicznej i Biznesu, WSEI Lublin
 • dr Olga Borisova, Varna Free University „Chernorizets Hrabar”, Bułgaria
 • dr Martin Dahl, Dziekan Wydziału Ekonomii i Zarządzania, Uczelnia Łazarskiego, Warszawa
 • dr hab. Janusz Gudowski, Instytut Administracji Publicznej i Biznesu, WSEI Lublin
 • dr Iva Moneva, Varna Free University „Chernorizets Hrabar”, Bułgaria
 • Prof. dr Daniela Palscakova, Uniwersytet techniczny w Koszycach. Słowacja
 • dr Eleonora Tankova, Varna Free University „Chernorizets Hrabar”, Bułgaria
 • dr. hab. Nazar Podolchak, Kierownik katedryzarządzania administracyjno-finansowego Politechniki Lwowskiej, CEO & founder Tech Startup School Lviv Polytechnic National University, CEO SID City Scientific Park, Lwów, Ukraina
 • dr hab. Weronika Karkowska, Prof. Politechniki Lwowskiej, Lwów, Ukraina
 • dr hab. Michal Pruzinsky – Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Wydział Nauk o Bezpieczeństwie, Instytut Bezpieczeństwa Narodowego.

PATRONATY HONOROWE

Ministerstwo Rozwoju i Technologii
Patronat Marszałka Stawiarskiego
Minister Edukacji i Nauki
Prezydent Miasta Lublin

PATRONATY MEDIALNE

Kurier Lubelski
tvp3
polskie radio lublin

DODATKOWE INFORMACJE

dr Sylwia Skrzypek-Ahmed
sylwia.skrzypek@wsei.lublin.pl

Udział w konferencji jest bezpłatny

Renata Wybacz
renata.wybacz@wsei.lublin.pl
tel. 81 749 32 36