Informacje o wydarzeniu

KONFERENCJA W JĘZYKU ANGIELSKIM

„Getting to know each other” – cross-cultural game challenge at WSEI

„Poznajmy się” gra międzykulturowa dla studentów

Termin: 06.12.2022r.
godz. 10.00

 

Miejsce: Akademia WSEI
ul. Projektowa 4 w Lublinie
Aula E

Formularz rejestracyjny:

https://forms.gle/HkWzZmQKFqvnmcYe8

CEL WYDARZENIA

Zapraszamy do rywalizacji studentów wszystkich uczelni w Lublinie!

Na spotkaniu zostaną zaprezentowane materiały dla studentów obcokrajowców opracowane w ramach projektu oraz wszyscy uczestnicy wezmą udział w grze KAHOOT nt. różnych krajów i kultur, których przedstawiciele mieszkają w Lublinie.

Wydarzenie w j.angielskim

ADRESACI WYDARZENIA

1. Kadry dydaktyczna;
2. Kadra administracyjna zajmująca się działaniami na rzecz studentów obcokrajowców czy też wymianami mobilnościowymi;
3. Studenci zainteresowani projektem oraz działaniami integracyjnymi zaplanowanymi podczas wydarzenia.

PATRONAT

Akademia WSEI
ISAAC
Erasmus

ZGŁOSZENIA

W celu uczestnictwa w Konferencji, prosimy o rejestrację online poprzez formularz:

https://forms.gle/aKbn5sbpZa7rPvs66

Rejestracji można dokonać do 25.11.2022 r.

OPŁATY

Wydarzenie otwarte. Bezpłatne.

Open event. Free of charge.

 

PROGRAM

  1. Uroczyste otwarcie;
  2. Prezentacja rezultatów projektu Isaac;
  3. Prezentacja strony internetowej z materiałami do wykorzystania dla studentów;
  4. Gra KAHOOT z zakresu na wiedzy o kulturze, geografii, czy historii krajów studentów reprezentujących społeczność akademicką Lublina. Gra będzie mieć charakter integracyjny dla studentów i kadry.

 

KONTAKT

Karolina Rzechuła
Asystent ds. projektów międzynarodowych
Centrum Projektów i Współpracy Międzynarodowej

karolina.rzechula@wsei.lublin.pl

tel.: +48 81 749 32 27