VII Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa
„Edukacja drogą do aktywnej dorosłości osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu”.

 

Termin: 8 czerwca 2022r.
Miejsce: Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie,
godzina 8:30 – 18:00

Konferencja realizowana będzie w formie ON LINE

PANEL DYSKUSYJNY i SZKOLENIA będą transmitowane w czasie rzeczywistym

CEL KONFERENCJI

Celem Konferencji jest promowanie nowych podejść do edukacji i terapii osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (dalej jako ASD). Prezentowane będą różne strategie i modele edukacyjno-terapeutycznych, które mają na celu przygotowanie osób z ASD do etapu dorosłości. Ponadto na Konferencji analizowane będą zagadnienia związane z rozwojem osób z ASD oraz wyzwania jakie stoją przed specjalistami w zakresie programów terapeutycznych, metod i form pracy z osobami z ASD w szkole.

PROGRAM KONFERENCJI

8:30 – 9:00
Rejestracja uczestników

9:00 – 9:30
Uroczyste otwarcie Konferencji

Wystąpienia:

9:30 – 10:00

 • prof. dr hab. Małgorzata Janas-KozikŚląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

“ASD – oblicza klasyfikacji DSM-5 i ICD-11 w świetle diagnozy”

10:00 – 10:30

 •  prof. dr hab. Jacek Błeszyński – Katedra Pedagogiki Specjalnej Wydziału Nauk Pedagogicznych – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

“Wizja szkoły – oczyma ucznia z autyzmem”

10:30 – 11:15

 • dr hab. Barbara Winczura – Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych – Uniwersytet Wrocławski

“Umiejętności poznawcze, myślenie i uczenie się osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu z perspektywy edukacji”

11:15 – 11:45

 •  mgr Ilona Rzemieniuk – Zespół placówek oświatowych Fundacji ETO

“Czy istnieje uniwersalny model oddziaływań edukacyjno-terapeutycznych wobec uczniów z ASD?”

11:45 – 12:15

 • mgr Iwona Mróz – Prezes Krajowego Towarzystwo Autyzmu oddział w Lublinie

“Z autyzmem w dorosłość”

12:15 – 12:45

 •  mgr Anna Szalast – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Chełmie

“Jednostka organizacji pomocy społecznej jako element systemowego wsparcia dzieci, młodzieży i dorosłych z zaburzeniami ze spektrum autyzmu”

13:00 – 15:30

Panel dyskusyjny:

“Czy polska szkoła daje szansę na realizację zadań dorosłości osobom z ASD?”

Prowadzenie:

 • dr Katarzyna Patyk-Wieczorek, Wydział Nauk o Człowieku, Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie, Prezes Fundacji „ASDreamer” w Lublinie;
 • mgr Bożenna Kowalik, Dyrektor Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 26 w Lublinie

Część I – dyskusja z zaproszonymi ekspertami, dyrektorami szkół i innych placówek związanych z rehabilitacją społeczną i zawodową osób niepełnosprawnych

Część II – pytania od Uczestników Konferencji

16:00 – 18:00

Szkolenia (jedno do wyboru):

1. Szkolenie on-line :

mgr Joanna Opala – Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli Fundacji „ASDreamer”

Elementy terapii poznawczo-behawioralnej w rewalidacji uczniów z ASD

 

2. Szkolenie on-line:

dr n. hum. Amelia Dziurda–Multan – Wykładowca akademicki i trener kadry oświatowej. Nauczyciel w Szkole Podstawowej w Bychawie. 

IPET i WOPFU dla uczniów z ASD”

PATRONAT HONOROWY

Patronat Marszałka Stawiarskiego
Minister Edukacji i Nauki
Sprawka
Prezydent Miasta Lublin

PATRONAT MEDIALNY

tvp3
polskie radio lublin

PATRONAT

Fundacja „AS-SPECTRUM”

KOMITET

KOMITET NAUKOWY

 1. prof. dr hab. Katarzyna Markiewicz (Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie) – przewodnicząca
 2. prof. dr hab. Wioletta Tuszyńska-Bogucka (Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie)
 3. prof. dr hab. Zbigniew B. Gaś (Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie)
 4. prof. dr hab. Mirosław Jarosz (Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie)
 5. dr Adam Raczkowski (Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie)
 6. prof. dr hab. Barbara Winczura (Uniwersytet Wrocławki)
 7. dr n. hum. Katarzyna Patyk-Wieczorek (Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie)

KOMITET ORGANIZACYJNY

 1. dr Katarzyna Patyk-Wieczorek
 2. mgr Bożenna Kowalik
 3. mgr Ilona Hofman

ZGŁOSZENIA I OPŁATY

ZGŁOSZENIA

Rejestracja internetowa do dnia 31.05.2022 r.

Opłatę za konferencję/warsztat należy wpłacać na konto Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie w terminie nie późniejszym niż 7 dni od daty internetowego zarejestrowania się. Brak wpłaty we wskazanym terminie spowoduje automatyczne anulowanie zgłoszenia.

nr rach. bankowego: mBank o/Lublin Nr konta: 06 1140 1094 0000 2027 6900 1026

z dopiskiem Konferencja/Warsztat – Autyzm/imię i nazwisko uczestnika

OPŁATY

Koszt uczestnictwa w konferencji wynosi 290 zł 

DODATKOWE INFORMACJE

Centrum Studiów Podyplomowych
tel. 81 749 32 24
e-mail: podyplomowe@wsei.lublin.pl

ORGANIZATORZY

Wydział Nauk o Człowieku  Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie
Fundacja „AS Dreamer” w Lublinie
Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 26 w Lublinie

Konferencja

CZERWIEC
8
2022

KONFERENCJA ONLINE