W TRAKCIE POBYTU STUDENT POWINIEN

  1. Student realizuje wcześniej ustalony program studiów/praktyki.
    • Okres studiów za granicą może wynosić od 3 do 12 miesięcy.
    • Okres praktyk za granicą – od 2 do 12 miesięcy.
  2. WSEI może zezwolić na przedłużenie pobytu studenta za granicą w ramach programu Erasmus+. Student powinien przedstawić do zaakceptowania przez obie uczelnie, przyjmującą i macierzystą (WSEI), nowy indywidualny program studiów do zrealizowania na okres przedłużenia („Porozumienie o programie studiów” – Learning Agreement 2020/2021) oraz uzyskać zgodę Dziekana Wydziału na przedłużenie pobytu za granicą. Wszystkie dokumenty w sprawie przedłużenia powinny być przedstawione w Centrum Projektów, Współpracy Międzynarodowej i Strategii Rozwoju (I piętro, pokój 103). Dodatkowe dofinansowanie na okres przedłużenia pobytu na uczelni zagranicznej nie jest gwarantowane.
  3. Semestr studiów w partnerskiej uczelni zagranicznej będzie zaliczony do toku studiów w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie – pod warunkiem uzyskania przez studentów odpowiedniej liczby punktów kredytowych (ECTS) i uzupełnienia uzgodnionych różnic programowych