UCZELNIE PARTNERSKIE w ramach programu Erasmus+
W ramach programu ERASMUS+ studenci WSEI mają możliwość wyjazdu
na studia do następujących uczelni partnerskich:

Informatyka:

Transport:

Mechanika i budowa maszyn:

Ekonomia:

Zarządzanie:

Finanse:

Administracja:

Psychologia:

Pedagogika:

Pielęgniarstwo: