PRZED WYJAZDEM STUDENT POWINIEN

 1.  W celu akceptacji studenta w uczelni/instytucji przyjmującej należy:
  • przygotować i przesłać do Centrum Projektów i Współpracy Międzynarodowej pakiet dokumentów aplikacyjnych do uczelni przyjmującej, w której planowana jest realizacja części studiów w terminie i według procedur wymaganych przez tę uczelnię;
  • uzgodnić, w konsultacji z Centrum Projektów i Współpracy Międzynarodowej, indywidualny program studiów do zrealizowania w formie dokumentu „Porozumienie o programie studiów” (Learning Agreement for studies 2018/2019);w przypadku praktyk „Porozumienie o programie praktyk” (Learning Agreement for Traineeships 2018-2019);
 1. Po akceptacji wniosku w uczelni przyjmującej należy:
  • zapoznać się z prawami studenta wyjeżdżającego na studia w ramach programu Erasmus+ (odebrać kartę studenta Erasmusa);
  • podpisać stosowną umowę pomiędzy beneficjentem-studentem a Uczelnią, która jest podstawą otrzymania stypendium indywidualnego dla studentów wyjeżdżających na studia. Stypendia są dofinansowaniem do kosztu studiów za granicą ponoszonych przez studenta (koszty podróży, ubezpieczenia, zakwaterowania, wyżywienia);
  • wypełnić test językowy on-line z języka obcego (dotyczy języków: angielskiego, francuskiego, niemieckiego, hiszpańskiego, włoskiego, niderlandzkiego oraz innych wskazanych przez Narodową Agencje Programu), w którym student będzie odbywał studia/praktyki w uczelni/instytucji przyjmującej.