PRZED WYJAZDEM STUDENT POWINIEN

 1. W celu akceptacji studenta w uczelni/instytucji przyjmującej należy:
  • przygotować i przesłać do Centrum Projektów, Współpracy Międzynarodowej i Strategii Rozwoju (I piętro, pokój 103) pakiet dokumentów aplikacyjnych do uczelni przyjmującej, w której planowana jest realizacja części studiów w terminie i według procedur wymaganych przez tę uczelnię;
  • uzgodnić, w konsultacji z Centrum Projektów, Współpracy Międzynarodowej i Strategii Rozwoju (I piętro, pokój 103), indywidualny program studiów do zrealizowania w formie dokumentu „Porozumienie o programie studiów” (Learning Agreement for studies 2020/2021);w przypadku praktyk „Porozumienie o programie praktyk” (Learning Agreement for Traineeships 2020/2021);
 2. Po akceptacji wniosku w uczelni przyjmującej należy:
  • zapoznać się z prawami studenta wyjeżdżającego na studia w ramach programu Erasmus+ (odebrać kartę studenta Erasmusa);
  • podpisać stosowną umowę pomiędzy beneficjentem-studentem a Uczelnią, która jest podstawą otrzymania stypendium indywidualnego dla studentów wyjeżdżających na studia. Stypendia są dofinansowaniem do kosztu studiów za granicą ponoszonych przez studenta (koszty podróży, ubezpieczenia, zakwaterowania, wyżywienia);
  • wypełnić test językowy on-line z języka obcego (dotyczy języków: angielskiego, francuskiego, niemieckiego, hiszpańskiego, włoskiego, niderlandzkiego oraz innych wskazanych przez Narodową Agencje Programu), w którym student będzie odbywał studia/praktyki w uczelni/instytucji przyjmującej.