MOBILNOŚĆ STUDENTÓW I PRACOWNIKÓW UCZELNI - współpraca z krajami partnerskimi (KA107)

Informacje ogólne  

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie od VIII 2018 realizuje projekt współpracy z krajami Partnerskimi w ramach Programu Erasmus+, akcja 1 „Mobilność edukacyjna”: wymiana studentów i kadry z krajami partnerskimi z innych regionów świata (KA107) w roku akademickim 2020/2021.

Projekt obejmuje następujące typy mobilności:

  •     Przyjazdy/wyjazdy studentów w celu zrealizowania części studiów w zagranicznej uczelni partnerskiej;
  •     Przyjazdy/wyjazdy studentów w celu zrealizowania praktyki w zagranicznej instytucji partnerskiej (od konkursu 2018);
  •     Przyjazdy/wyjazdy nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych dla studentów zagranicznej uczelni;

Przyjazdy/wyjazdy pracowników uczelni w celach szkoleniowych. Więcej informacji na temat programu:

http://erasmusplus.org.pl/szkolnictwo-wyzsze/akcja-1/wspolpraca-z-krajami-partnerskimi/

DODATKOWE INFORMACJE

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Centrum Projektów i Współpracy Międzynarodowej i Strategii Rozwoju: