Centrum Ekspertyz Gospodarczych Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji Lublinie jest jednostką Uczelni, której zadaniem jest transfer i komercjalizacja doświadczenia, wiedzy akademickiej i wyników badań do biznesu.

CEG zostało utworzone w 2012 r. jako odpowiedź na zapotrzebowanie otoczenia gospodarczego Lubelszczyzny: przedsiębiorców i pracodawców na specjalistyczny ośrodek akademicki świadczący profesjonalną pomoc przedsiębiorcom w różnych sferach życia gospodarczego.

Podejmowanie działań eksperckich w zróżnicowanych obszarach tematycznych możliwe jest przede wszystkim dzięki potencjałowi intelektualnemu Uczelni, tworzonemu przez specjalistyczne zespoły ekspertów i konsultantów, które stanowią pracownicy Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie, praktycy życia gospodarczego, wybitni prawnicy, doradcy podatkowi, ekonomiści, rzeczoznawcy majątkowi, ponadto współpracujemy z kancelariami prawnymi, biurami rachunkowymi. Zróżnicowany i specjalistyczny kapitał ludzki  gwarantuje naszym klientom kompleksową obsługę, wysoki stopień profesjonalizmu i indywidualne podejście do analizowanych problemów.

W przedsięwzięciach wymagających przeprowadzenia bezpośrednich badań marketingowych bliższego otoczenia rynkowego przedsiębiorstw korzystamy z pomocy studentów Uczelni. Studenci prowadzą badania ankietowe, wywiady środowiskowe i inne działania identyfikacyjne na etapie prac diagnostycznych.

DLA KOGO

 • samorządy,
 • przedsiębiorcy wszystkich branż przemysłu
 • klienci indywidualni

OFERTA

 • Doradztwo prawne, opinie podatkowe i celne
 • Analizy i opinie ekonomiczno-finansowe
 • Doradztwo i analizy w zakresie organizacji i zarządzania, logistyki, controllingu
 • Analizy w zakresie rachunkowości oraz zarządzania ryzykiem
 • Biznes plany, studia wykonalności, studia przedinwestycyjne
 • Badania rynku, analizy i strategie marketingowe
 • Wyceny przedsiębiorstw, majątku, akcji, znaku firmowego szacowanie wartości spółki itp.
 • Specjalistyczne szkolenia dla przedsiębiorców
 • Kierunki i strategie rozwoju firmy
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi, doradztwo kadrowe, systemy wynagrodzeń

Kontakt: dr Agnieszka Żywicka – Dyrektor CEG WSEI, tel. 81 749 32 42, e-mail: agnieszka.zywicka@wsei.lublin.pl