I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Termin konferencji: 13 Grudzień 2018r.

Zapraszamy do zapisów na konferencję Termin konferencji: 13 Grudzień 2018r. Termin konferencji: 13 Grudzień 2018r.

CEL KONFERENCJI

Pierwsze dekady obecnego wieku to gwałtowne przyspieszenie zmian w różnych obszarach życia społecznego. Szczególnie wyraźnie widać to w wymiarze rodziny i jednej z jej kluczowych funkcji, jaką jest wychowywanie dzieci. Rozciągają się one od konsekwentnej obrony tradycyjnych wzorców rodziny i wychowania budowanych przez wieki, aż do negowania potrzeby ich tworzenia i realizacji. W procesy te zaangażowani są przedstawiciele różnych grup i środowisk – od polityków poczynając, przez specjalistów i badaczy, aż po przeciętnego człowieka, który usiłuje odnaleźć swoją drogę w tak skomplikowanym świecie.

W tym kontekście organizowana konferencja ma na celu prezentację poglądów na temat miejsca i roli rodziny oraz wychowania w całokształcie życia człowieka, omówienie zagrożeń i nadziei związanych z dokonującymi się zmianami, wymianę doświadczeń z prac badawczych nad rodziną i wychowaniem oraz prezentację dobrych praktyk w pomaganiu rodzinom i wychowawcom w radzeniu sobie z wyzwaniami codzienności.

Tradycyjnie już konferencja będzie miała charakter interdyscyplinarny. Do udziału w niej zapraszamy badaczy i praktyków z zakresu psychologii, pedagogiki, socjologii, filozofii, prawa, nauk medycznych itd.

BLOKI TEMATYCZNE

BLOKI TEMATYCZNE

 • Istota rodziny i wychowania na przestrzeni lat
 • Zagrożenia dla życia rodzinnego
 • Zagrożenia dla wychowania
 • Komu i do czego potrzebna jest rodzina?
 • Teoretyczne i pragmatyczne uzasadnienia dla działań wychowawczych
 • Jeśli nie wychowanie – to co?
 • Uwarunkowania, przejawy i skutki funkcjonowania w rolach rodzinnych i wychowawczych
 • Specyfika działań wychowawczych kierowanych do różnych grup odbiorców
 • Nowe przejawy życia rodzinnego: dojrzałość czy dysfunkcja?
 • Lokalna społeczność w działaniach na rzecz rodziny i wychowania
 • Programy społeczne jako narzędzia wspierania rodziny i wychowania
 • Ewaluacja programów wychowawczych
 • Prognozy dla rodziny i wychowania w Polsce i na świecie

BLOKI TEMATYCZNE

W ramach Konferencji zrealizowane zostaną:

 • Sesje plenarne z referatami
 • Sesje tematyczne z doniesieniami z badań
 • Sesja plakatowa
 • Sesja warsztatowa
 • Sesja studenckich kół naukowych
 • Panel ekspertów (teoretycy i praktycy)

PATRONAT

PGE-obrót
lotto
Interbud
Bank-polski
ABM
1 2 3 11

KOMITET

KOMITET NAUKOWY

 • Prof. dr hab. Zbigniew B. Gaś (WSEI w Lublinie) – przewodniczący
 • Ks. prof. dr Marek Dziewiecki (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)
 • Prof. dr hab. Henryk Gasiul (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)
 • Prof. dr hab. Petro Husak (Wołyński Uniwersytet Narodowy w Łucku)
 • Prof. dr hab. Mirosław Jarosz (WSEI w Lublinie)
 • Prof. dr hab. Mariusz Jędrzejko (Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora; Centrum Profilaktyki Społecznej)
 • Prof. dr hab. Wiesław Kowalski (WSEI)
 • Prof. dr hab. Anton Lisnik (Katolicki Uniwersytet w Rużomberku)
 • Prof. dr hab. Lidia Łysiuk (WSEI w Lublinie)
 • Prof. dr hab. Maria Luisa de Natale (Uniwersytet Katolicki w Mediolanie)
 • Prof. dr hab. Iwona Niewiadomska (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie)
 • Prof. dr hab. Barbara Pilecka (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
 • Ks. prof. dr hab. Kazimierz Popielski (WSEI w Lublinie)
 • Prof. dr hab. Jacek Pyżalski (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu)
 • Prof. dr hab. Mieczysław Radochoński (Uniwersytet Rzeszowski w Rzeszowie)
 • Prof. dr hab. Maria Ryś (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)
 • Prof. dr hab. Józef Stachyra (UMCS w Lublinie)
 • Ks. prof. dr hab. Marian Stepulak (WSEI w Lublinie)
 • Prof. dr hab. Stanisława Steuden (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie)
 • Prof. dr hab. Dorota Turska (UMCS w Lublinie)
 • Prof. dr hab. Jan Tylka (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)
 • Prof. dr hab. Stanislav Vojtko (Instytut Rodziny w Bratysławie)

KOMITET ORGANIZACYJNY

 • DrWiesław Poleszak- przewodniczący
 • Dr Marta Pawelec – z-ca przewodniczącego
 • Ks. dr Jacek Łukasiewicz – członek
 • Dr Monika Baryła-Matejczuk – sekretarz
 • Mgr Małgorzata Gonet – sekretarz

ZGŁOSZENIA I OPŁATY

ZGŁOSZENIA

Prosimy o zgłoszenia udziału w Konferencji drogą elektroniczną dla uczestników na stronie http://rodzinaiwychowanie.wsei.lublin.pl, dla studentów http://rodzinaiwychowaniestudent.wsei.lublin.pl lub poprzez wypełnienie karty zgłoszenia i wysłanie jej na adres: Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie; ul. Projektowa 4, 20-209 Lublin, z dopiskiem na kopercie: Konferencja „Rodzina i wychowanie: fundament czy balast”.

Termin zgłaszania biernego udziału upływa 13 maja 2016 r.

OPŁATY

Opłata konferencyjna w zależności od terminu wpłaty wynosi:

 • udział bierny – 100zł.

Uczestnikom zapewniamy – w ramach opłaty konferencyjnej – otrzymanie: materiałów konferencyjnych, wydanej po konferencji monografii naukowej oraz wyżywienie (bufet kawowy, obiad).

Opłatę konferencyjną należy przekazać na konto:

Bank BRE o/Lublin 06 1140 1094 0000 2027 6900 1026

Dodając w nazwie tytuł konferencji

DODATKOWE INFORMACJE

Mgr Małgorzata Gonet
tel. 081 749-32-12
e-mail: malgorzata.gonet@wsei.lublin.pl

Dr Monika Baryła-Matejczuk
tel. 516-156-161
e-mail: monika.baryla@wsei.lublin.pl

ORGANIZATORZY

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
Wydział Pedagogiki i Psychologii WSEI