Miejsce pracy: Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie 

Zadania:

 • nawiązywanie i organizacja współpracy z pracodawcami w celu zabezpieczenia miejsc praktyk i staży dla studentów;
 • pozyskiwanie partnerów z otoczenia społeczno – gospodarczego do realizacji zadań Uczelni;
 • obsługa studentów w zakresie zadań realizowanych przez Biuro Karier;
 • współpraca z koordynatorami praktyk na poszczególnych kierunkach studiów;
 • prowadzenie obowiązującej dokumentacji w zakresie realizacji praktyk i staży;
 • podejmowanie działań związanych z promowaniem studentów i absolwentów;
 • wsparcie procesów związanych z organizacją staży i praktyk dla studentów;

Wymagania:

 • wykształcenie: wyższe magisterskie;
 • 2 letnie doświadczenie w zakresie współpracy z otoczeniem społeczno – gospodarczym (atutem będzie doświadczenie przy organizacji praktyk zawodowych i staży);
 • bardzo dobra znajomość MS Office, szczególnie MS Excel;
 • znajomość branży szkolnictwa wyższego;
 • znajomość procesów związanych z organizacją praktyk, staży;
 • bardzo dobrze rozwinięta umiejętność komunikacji;
 • znajomość języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym;
 • umiejętność sprawnego organizowania pracy;
 • umiejętność analitycznego myślenia i ustalania priorytetów;
 • inicjatywa, entuzjazm i samodzielność;
 • mile widziana znajomość zasad przyznawania świadczeń dla studentów.

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę pełnym wymiarze czasu pracy;
 • możliwość rozwoju i awansu zawodowego;
 • szansę podejmowania wyzwań i realizacji własnych pomysłów;
 • możliwość doskonalenia umiejętności i poszerzania wiedzy.