Stypendium Rektora w kategorii naukowej zostało przyznane od średniej: 4,65 na kierunku Informatyka II,  4,97 na kierunku Zarządzanie II, 4,80 na kierunku Transport II. 

Szczegółowe informacje na https://www.wsei.lublin.pl/pomoc-materialna/ Telefonicznych informacji dotyczących kwot przyznanego stypendium udzielamy wyłącznie zainteresowanym studentom. Biuro Karier i Spraw Studenckich 81 749 32 71