Zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. studenci WSEI w Lublinie mogą się ubiegać o następujące świadczenia:

  • stypendium socjalne
  • stypendium rektora
  • stypendium dla osób niepełnosprawnych
  • zapomogę

W roku akademickim 2020/2021 wnioski wraz  kompletem załączników należy przesyłać pocztą tradycyjną/kurierem na adres:

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji
 „STYPENDIA”
Projektowa 4, 20-209 Lublin

w terminie do 30 września 2020 r. (studenci I roku mogą składać wnioski do 10 października)

Szczegółowe informacje i wnioski do pobrania w zakładce:

https://www.wsei.lublin.pl/pomoc-materialna

Informacje dotyczące pomocy materialnej dla studentów:
e-mail: biurokarier@wsei.lublin.pl
tel. (81) 749-32-19, (81) 749-32-71