Informujemy, że wnioski o stypendium rektora, stypendium socjalne i stypendium dla osób niepełnosprawnych zostaną rozpatrzone do dnia 30 listopada 2020 roku. Informacje o kwotach stypendiów, przedziałach punktowych i kwotowych na poszczególnych kierunkach oraz informacje o formie przekazania Studentom indywidualnych decyzji o przyznaniu lub odmowie przyznania stypendium zostaną zamieszczone na stronie internetowej Uczelni oraz w Wirtualnym Dziekanacie.

Stypendia za październik i listopad zostaną wypłacone łącznie ze stypendium za grudzień.