Zapraszamy do składania wniosków o przyznanie stypendium dla studentów, zainteresowanych podjęciem pracy w SPZOZ w Hrubieszowie. Wnioski o stypendium należy składać do 10 października 2020 roku pocztą lub osobiście w Starostwie Powiatowym w Hrubieszowie. Więcej informacji w załącznikach.