Zapisz się na studia już dziś!

Promocja RR „Rabat Rekrutacyjny”*

 

Zapisując się do 11 września zyskujesz: 

 • 300 zł dzięki zniżce w czesnym na pierwszym roku studiów I stopnia licencjackich stacjonarnych i niestacjonarnych oraz jednolitych studiach magisterskich prowadzonych w WSEI;

Zniżka w czesnym rozliczona zostanie w opłacie za II semestr, po pozytywnym zaliczeniu I semestru studiów.

Wpisowe 0 zł.

 

 

*Regulamin promocji

Warunki uczestnictwa w promocji:

W promocji czesnego biorą udział wszyscy kandydaci na studia I stopnia licencjackie stacjonarne i niestacjonarne oraz jednolite studia magisterskie w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie w roku akademickim 2020/2021 spełniający następujące kryteria:

 • złożyli komplet dokumentów rekrutacyjnych w terminie od 4.05.2020. do 11.09.2020.
 • zostali zakwalifikowani przez WSEI na studia w roku akademickim 2020/2021
 • zaliczyli terminowo I semestr

Zasady przyznania bonifikaty:
Kandydaci, spełniający kryteria promocji, przyjęci na pierwszy rok studiów I stopnia licencjackich w WSEI otrzymują zniżkę czesnego w wysokości 300 zł rozliczoną w opłacie za II semestr roku akademickiego 2020/2021 po pozytywnym zaliczeniu I semestru studiów.

Postanowienia końcowe:

 • Dane osobowe kandydata na studia, zostaną wykorzystane jednorazowo w celu identyfikacji przy przyznaniu bonifikaty. (Osoby biorące udział w konkursie wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29.08.97r. o ochronie danych osobowych Dz.U. Nr 133 poz. 833.).
 • W przypadku rezygnacji ze studiów studenta objętego ulgą ze studiów przed ukończeniem II semestru, student traci prawo do ulgi.
 • Promocja w czesnym rozliczana jest na I roku studiów.
 • Rozliczenie promocji następuje od czesnego standardowego, za wybrane studia, zawartego w obowiązującej Studenta umowie o świadczenie usług edukacyjnych, proporcjonalnie do wybranej przez Studenta liczby rat.
 • Promocja w czesnym przysługuje wyłącznie na studia wyższe I stopnia (stacjonarne i niestacjonarne) oraz na jednolite studia magisterskie prowadzone w WSEI.
 • Zniżka wynikająca z  Promocji RR „Rabat Rekrutacyjny” oraz ulgi i bonifikaty wynikające z  Regulamin odpłatności za studia w WSEI nie mogą przekroczyć 30% opłaty czesnego w damy roku akademickim, zgodnie z zapisami Regulaminu odpłatności za studia w WSEI.
 • Promocja RR „Rabat Rekrutacyjny” dotyczy rownież osób, które do dnia 21.08.2020. złożyły już komplet dokumentów rekrutacyjnych.