Jest nam niezmiernie miło potwierdzić przyznanie  Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2018 pod patronatem Prezes Urzędu Patentowego RP

Pani Teresa Bogacka została laureatem Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2018 pod patronatem Prezes Urzędu Patentowego RP, dr Alicji Adamczak w kategorii: Inspirująca kobieta w organizacji za zarządzanie Uczelnią, które przekłada się na prestiż Uczelni i stałe umacnianie pozycji WSEI na akademickiej mapie Polski.

Wyróżnienia przyznano w kolejnej edycji „Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2018” pod patronatem Prezes Urzędu Patentowego RP. Jest to trzecia edycja prestiżowego wydarzenia gospodarczego poświęconego nowym technologiom, innowacjom, wynalazkom i nowatorskim inwestycjom zmieniającym kraj w oparciu o krajowe i regionalne inteligentne specjalizacje. To międzynarodowa debata z udziałem 1000 branżowych liderów – innowatorów i inwestorów – platforma transferu technologii na linii nauka-biznes-samorząd. Laureatami nagrody zostają organizacje, które w swojej działalności wykazują się przede wszystkim ukierunkowaniem na przyszłość. Doceniane są projekty, inwestycje i przedsięwzięcia charakteryzujące się zrównoważonym i inteligentnym rozwojem.

Główna uroczystość wręczenia nagród  miała miejsce podczas Międzynarodowego Forum Inteligentnego Rozwoju 3.0 Uniejów 2018 (irforum.pl), które odbyło się w dniach 18–20 października na terenie Miasta i Gminy Uniejów.