Narodowy Fundusz Zdrowia ma na celu realizację zadań związanych ze zwalczaniem epidemii COVID-19 oraz koordynacją szczepień przeciw tej chorobie .

Poszukujemy studentów, którzy mogliby odbyć praktyki w Narodowym Funduszu Zdrowia, polegające głównie na wsparciu Telefonicznej Informacji Pacjenta oraz Infolinii Narodowego Programu Szczepień Przeciw COVID-19. NFZ zapewnia materiały merytoryczne: skrypty i bazy wiedzy niezbędne do realizacji zadań  oraz dostęp do aplikacji klienckiej pozwalającej na wykonywanie zadania związanego z odbieraniem telefonów od klientów. Oprócz tego bieżące wsparcie organizacyjne realizowane przez opiekuna praktyk. Niewykluczone jest również wsparcie w innych działaniach związanych z pandemią.

Poniżej informacje dotyczące kluczowych aspektów projektu:

  1. Podmiot organizujący: Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia
  2. Zakres kierunków studiów: psychologia, pedagogika, finanse i rachunkowość, zarządzanie, administracja, informatyka
  3. Czas trwania współpracy: planowo do 3 miesięcy, od 10 do 15 godzin tygodniowo – harmonogramy do ustalenia – dostosujemy wg potrzeb i możliwości ewentualnego zaliczenia wsparcia udzielonego NFZ w poczet praktyk studenckich
  4. Termin rozpoczęcia wsparcia: pierwsza grupa studentów – druga połowa stycznia, początek lutego 2021 r.

Oczekiwana liczba studentów wspierających: do 150 osób.

Osoby zainteresowane realizacją praktyk proszone są o informację zwrotną do dnia

21 grudnia 2020 r. na adres email beata.bielska@wsei.lublin.pl

Zapraszamy do wzięcia udziału.