CHCESZ SWOJĄ TWARZĄ PROMOWAĆ WSEI?

JESTEŚ OSOBĄ OTWARTĄ, LUBIĄCĄ PRACĘ Z APARATEM FOTOGRAFICZNYM LUB KAMERĄ?

ZGŁOŚ SIĘ!

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie ogłasza casting na hostessę przy uroczystym wydarzeniu
– Gala Jubileuszowa z okazji 20lecia Uczelni
oraz casting do kampanii promocyjnych i reklamowych WSEI

Nie wymagane doświadczenie w pracy modelki(modela)/hostessy.

Do obowiązków hostess podczas uroczystości należeć będzie: witanie gości przy wejściu, obsługa strefy VIP, wręczanie statuetek, dyplomów, kwiatów.

Casting  odbędzie  się dnia 9.10.2020. Zgłoszenie do Castingu następuje poprzez przesłanie, w terminie od 9 lipca do 20 września 2020 r., na adres e-mail: casting@wsei.lublin.pl następujących dokumentów i materiałów:

  1. formularza zgłoszeniowego (Załącznik nr 1);
  2. oświadczenia   zawierającego   zgodę   na   przetwarzanie   danych   osobowych,   w   tym w szczególności na rozpowszechnianie wizerunku (Załącznik nr 2);
  3. trzech zdjęć: jedno powinno zawierać zbliżenie twarzy, a dwa pozostałe przedstawić sylwetkę Uczestniczki (uczestnika) w ubraniu codziennym.

Dokumenty, o których mowa powyżej powinny być wypełnione pismem drukowanym oraz czytelnie podpisane.

Spośród   przesłanych   w   terminie   zgłoszeń   Komisja   Castingowa   wybierze   Uczestników, którzy zostaną zaproszeni, drogą telefoniczną lub/i mailową, do siedziby Uczelni na mini-sesje zdjęciową oraz nagranie filmowe, będące finałowym etapem Castingu.

Oferujemy możliwość zdobycia cennego doświadczenia w pracy przy ważnym wydarzeniu.