Zapraszamy do udziału w 7. edycji Projektu Szkoła Innowacji 2018. O certyfikat Szkoła Innowacji 2018 mogą ubiegać się wszystkie szkoły ponadgimnazjalne: licea, technika, zasadnicze szkoły zawodowe oraz zespoły szkół z woj. lubelskiego.

Termin przyjmowania zgłoszeń: 17 STYCZEŃ 2019 – 26 LUTY 2019

Wręczenie certyfikatów, odbędzie się podczas uroczystej Gali, która odbędzie się 11 kwietnia 2019 r.

CEL

W programie certyfikacji zostaną wyróżnione szkoły, w których realizowane są nowatorskie pomysły, wspierana jest praktyczna edukacja i kreatywność uczniów oraz promuje się przedsiębiorczość i innowacyjne działania. Oprócz certyfikatów Szkoła Innowacji 2018, przyznawane będą specjalne nagrody w kategoriach:

  • „Szkoła – Lider Innowacji”
  • „Innowacyjna Inicjatywa”
  • „Dyrektor – Lider Innowacji”
  • „Nauczyciel – Lider Innowacji”
  • „Innowacyjna Biblioteka”
  • „Uczeń – Lider Innowacji”

ZGŁOSZENIA

Warunkiem uczestnictwa w Projekcie “Szkoła Innowacji” jest wypełnienie ankiety w wersji elektronicznej: Ankieta zgłoszeniowa. Po wypełnieniu ankiety elektronicznej, należy ją wydrukować i przesłać na adres:

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
ul. Projektowa 4
20-209 Lublin 

z dopiskiem „Szkoła Innowacji”

DODATKOWE INFORMACJE

Leszek Gońka
tel. 81 749 32 33
szkolainnowacji@wsei.lublin.pl

ORGANIZATORZY

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie

Wydarzenie

OD

17 STYCZNIA

DO

26 LUTEGO

2019