Jest nam niezmiernie miło poinformować, że Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie po raz piąty współorganizuje Lubelski Festiwal Nauki. Motto tegorocznej – XV edycji Lubelskiego Festiwalu Nauki to “CZŁOWIEK INSPIRACJĄ NAUKI”

Termin: 15 – 21 WRZESIEŃ 2018
Miejsce: Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie

CEL KONFERENCJI

Aby zrealizować motto tegorocznej edycji Lubelskiego Festiwalu Nauki w sposób niekonwencjonalny zaprezentujemy projekty, których motorem jest człowiek jako źródło inspiracji dla nauki. Przedstawimy różne oblicza nauki zarówno w tradycyjnym jak i nowoczesnym wydaniu, ukazując jej wielowymiarowość i zastosowanie w życiu codziennym.  W nowoczesny i tradycyjny sposób zaprezentujemy obszary nauk społecznych, medycznych i technicznych, aby zachęcić jak najszersze grono odbiorców do udziału w tej przygodzie na dłuższy niż tylko festiwalowy czas.

W trakcie naszych projektów realizowanych na Pikniku Naukowym oraz w siedzibie naszej Uczelni zaprezentujemy Państwu „jasną stronę” nauki, pokażemy jak człowiek dzięki nauce może wprowadzać pozytywne zmiany w otaczającym nas świecie. Serdecznie zapraszamy do udziału w projektach festiwalowych osoby w każdym wieku, bo nauka jest dostępna dla wszystkich, warto poznać ją w nieco innym – przyjaznym i przystępnym wydaniu jako inspirację do rozwoju swoich zainteresowań.

Podczas Lubelskiego Festiwalu Nauki pochwalimy się w niekonwencjonalny sposób naszym dorobkiem naukowym, potencjałem i infrastrukturą naukowo-dydaktyczną oraz ofertą badawczą Uczelni. Zaprezentujemy nasze naukowe i pozanaukowe źródła inspiracji, pasje i zainteresowania.

PROGRAM

15.09.2018 (sobota) – Uroczysta Inauguracja Lubelskiego Festiwalu Nauki

16.09.2018 (niedziela) – Piknik Naukowy, Plac Teatralny w Lublinie

17.09.2018 – 21.09.2018 (poniedziałek – piątek), godz. 09:00 – 15:00 – spotkania upowszechniające naukę – projekty we WSEI

21.09.2018 (sobota) – Uroczyste zakończenie Lubelskiego Festiwalu Nauki

Pełny harmonogram Lubelskiego Festiwalu Nauki do pobrania – Harmonogram

KOMITET

KOMITET ORGANIZACYJNY

  • dr hab. Mirosław Jarosz, prof. WSEI, Rektor WSEI– Przewodniczący Zespołu
  • dr hab. Agnieszka Żywicka  – Wiceprzewodnicząca Zespołu, Koordynator Uczelniany XIV Lubelskiego Festiwalu Nauki w WSEI

członkowie:

  • dr Mariusz Paździor – Dziekan Wydziału Administracji i Nauk Społecznych WSEI
  • dr Monika Wawrzeńczyk-Kulik – Dziekan Wydziału Administracji i Nauk Społecznych WSEI
  • dr Adam Raczkowski – Dziekan Wydziału Administracji i Nauk Społecznych WSEI
  • prof. dr hab. Zbigniew Gaś – Pełnomocnik Dziekana Wydziału WANS WSEI ds. kierunku psychologia
  • dr Zbigniew Orzeł- Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu WSEI
  • dr inż. Robert Pietrzyk – Dziekan Wydziału Transportu i Informatyki WSEI
  • dr inż. Józef Stokłosa – Prodziekan Wydziału Transportu i Informatyki WSEI
  • dr inż. Tomasz Rymarczyk – Pełnomocnik Dziekana Wydziału TiI WSEI  ds. kierunku Informatyka

Wydarzenie

WRZESIEŃ
15 - 21
2018

Wyższa Szkoła
Ekonomii i Innowacji
w Lublinie