Od 2009 roku Wydział Administracji i Nauk Społecznych WSEI w Lublinie realizuje przedsięwzięcie pod nazwą  Projekt Lubelski / The Lublin Project/, którego celem jest określenie czynników i warunków wzrostu regionu lubelskiego i Polski Wschodniej, zaprezentowanie mechanizmów wspomagania sektora MŚP w Polsce i na świecie, roli polityki państwa w procesie tworzenia, tzw. przyjaznego otoczenia dla małego biznesu, rozwoju przedsiębiorczości i wprowadzania innowacji.

Termin: 31 MAJ 2019 – 1 CZERWIEC 2019
Miejsce: NAŁĘCZÓW, Hotel Przepióreczka, ul. 1-go Maja 6, 24-150 Nałęczów

CEL KONFERENCJI

Konferencja będzie stanowić, jak co roku, spotkanie przedstawicieli nauki, samorządowców i praktyków życia gospodarczego, którzy będą dyskutować nad zagadnieniami związanymi z powstawaniem i rozwojem innowacyjnych przedsiębiorstw. problematyką szans i barier rozwoju przedsiębiorczości w Polsce i na świecie, finansowych źródła wspierania przedsiębiorczości, aniołach biznesu i ich znaczeniu dla rozwoju przedsiębiorczości. Chcemy poruszyć tematy związane zarówno ze start-upami i akceleracją innowacyjnych projektów, jak i te dotyczące uwarunkowań niezbędnych do rozwoju przedsiębiorstw z sektora MSP. Proponowana tematyka ma charakter zarówno ogólnoteoretyczny jak i szczegółowy.

PATRONAT

Prezydent Miasta Lublin

ZGŁOSZENIA I OPŁATY

ZGŁOSZENIA

19 kwietnia 2019 r. – zgłoszenie udziału w konferencji (formularz zgłoszeniowy w załączeniu), na adres e-mail: sylwia.skrzypek-ahmed@wsei.lublin.pl

25 maja 2019 r. – ostateczny termin dokonania opłaty konferencyjnej

15 lipca 2019 r. – nadesłanie przez uczestników tekstów referatów przeznaczonych do publikacji na adres e-mail: sylwia.skrzypek-ahmed@wsei.lublin.pl

OPŁATY

Opłata konferencyjna w wysokości 300,00 zł obejmuje udział w konferencji, opublikowanie referatu w Monografii (Wydawnictwo Innovatio Press), lunch, kolacja, przerwy kawowe, 1 nocleg

Opłata konferencyjna w wysokości 200,00 zł obejmuje udział w konferencji bez referatu, materiały konferencyjne, lunch, kolację, przerwy kawowe.

Opublikowanie tekstu w Monografii bez udziału w konferencji: 200 zł.

Opłatę konferencyjną z dopiskiem w tytule:

Konferencja: „PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I INNOWACJE W NAUCE I PRAKTYCE A ROZWÓJ REGIONU ” – 31.05.2019-1.06.2019 NAŁECZÓW, 

należy przelać na konto:

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie, ul. Projektowa 4, 20-209 Lublin
Numer konta: 06 1140 1094 0000 2027 6900 1026.

DODATKOWE INFORMACJE

dr Sylwia Skrzypek-Ahmed
e-mail: sylwia.skrzypek-ahmed@wsei.lublin.pl
tel.:
81-749-32-11

ORGANIZATORZY

Wydział Administracji i Nauk Społecznych
Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie

Wydarzenie

31 MAJ 2019
-
1 CZERWIEC 2019

NAŁĘCZÓW
Hotel Przepióreczka, ul. 1-go Maja 6