Odpowiadając na apele szpitali o niezbędne wyposażenie ochronne na czas epidemii Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie za pomocą drukarek 3D produkuje przyłbice ochronne dla lekarzy i pielęgniarek.

– Pierwsze przyłbice już za kilka dni trafią do lubelskich szpitali- mówi Dziekan Wydziału Transportu i Informatyki WSEI dr inż. Robert Pietrzyk. 

Produkcja w laboratorium odbywa się ze szczególną dbałością o zasady higieny.

– Czas wydruku 1 przyłbicy to kilka godzin, nasi pracownicy starają się ten czas skrócić do minimum, tak, aby dostarczyć jak największą ilość gotowych osłon jak największej liczbie chętnych szpitali i oddziałów. –Dodaje Dziekan.

To nie jedyna forma wsparcia prowadzona przez WSEI.

Uczelnia oferuje bezpłatną pomoc psychologiczną osobom doświadczającym trudności w związku ze stanem epidemii. Pomoc realizowana jest poprzez kontakt telefoniczny z zachowaniem poufności.

W gotowości jest również kilkunastu studentów pielęgniarstwa, którzy w ramach wolontariatu chcą wesprzeć szpitale borykające się z brakami kadrowymi spowodowanymi koronawirusem. W gotowości czekamy na informację od szpitali – słyszymy od studentów z koła naukowego kierunku Pielęgniarstwo.

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji posiada kilkanaście najnowocześniejszych laboratoriów (w tym Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej, drukarkę 3D drukującą z metalu, czy Centrum obróbcze HAAS), w których prowadzona jest praca naukowo badawcza. W tym roku realizując kolejne plany rozwoju oferty edukacyjnej Uczelni i odpowiadając na rosnące potrzeby rynku pracy WSEI otwiera Laboratorium Cyberbezpieczeństwa– najnowocześniejsze i jedyne tego typu laboratorium we wschodniej Polsce.