Zapraszamy do udziału w webinarium pt. “Wysoko wrażliwe dziecko”. Model wsparcia dziecka w sytuacji szkolnej i przedszkolne. II EDYCJA

Spotkanie online dotyczyć będzie potrzeb dziecka wysoko wrażliwego. W czasie spotkania odbędzie się wykład przybliżający właściwości cechy, znaczenia wczesnej jej identyfikacji i warunków do rozwoju dzieci wysoko wrażliwych. Częścią webinarium będzie także przedstawienie modelu wsparcia wrażliwych dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.  W czasie spotkanie otrzymacie Państwo możliwości zapoznania się z częścią materiałów przygotowanych do pracy z klasą/grupą przedszkolną.

Część wykładowa:

WYSOKO WRAŻLIWE DZIECKO – model wsparcia dziecka w sytuacji szkolnej i przedszkolne.

Prowadzący:

  • Dr Monika Baryła-Matejczuk
  • Dr Małgorzata Artymiak

 Część dotycząca materiałów wspierających pracę:

Materiały edukacyjne i wspierające pracę z dzieckiem wysoko wrażliwym dla rodziców i nauczycieli (dla kadry dydaktycznej).

Zgłoszenia przyjmujemy do 28.09.2020 , do godz. 12:00

 LINK DO ZGŁOSZEŃ:

https://wsei.meeting.wsei.eu/-wysoko-wrazliwe-dziecko-model-wsparcia-dziecka-w-sytuacji-szkolnej-i-przedszkolnej-2-edycja/register

Osoba kontaktowa w sprawach organizacyjnych:

Magda Janiak, +48 81 749 32 27 mail:  magda.janiak@wsei.lublin.pl