Projekt Certyfikacji Szkół “Szkoła Innowacji” organizowany jest od 2013 roku.

CEL

Celem projektu jest wyróżnienie szkół, w których realizowane są nowatorskie pomysły, wspierana jest praktyczna edukacja i kreatywność uczniów, promuje się przedsiębiorczość, realizowana jest współpraca międzynarodowa oraz podejmowane są wszelkie niestandardowe i innowacyjne działania.

Szkoły ponadgimnazjalne z województwa lubelskiego zapraszamy do udziału w konkursie “Szkoła Innowacji”, organizowanym przez Wyższą Szkołę Ekonomii i Innowacji w Lublinie. Wyróżnione zostaną placówki, które realizują kreatywne pomysły, inwestują we współpracę międzynarodową i wspierają edukację praktyczną dla rynku pracy. Na najlepszych czekają certyfikaty i nagrody.

PROGRAM

 1. Wykład wprowadzający
 2. Wręczenie Certyfikatów Szkoła Innowacji
 3. Nadanie tytułów Lider Innowacji w kategoriach:
  • „Szkoła – Lider Innowacji”
  • „Innowacyjna Inicjatywa”
  • „Dyrektor – Lider Innowacji”
  • „Nauczyciel – Lider Innowacji”
  • „Innowacyjna Biblioteka”
  • „Uczeń – Lider Innowacji”
 4. Występy artystyczne zespołów studenckich i uczniowskich

PATRONAT

kurator oświaty
Prezydent Miasta Lublin
Marszałek Województwa Lubelskiego
Kurier Lubelski
tvp3
polskie radio lublin
edukacja net
dziennik wschodni
Uczelnie net

PARTNERZY

Totalizator sportowy
ABM Greiffenberger Polska Sp. z o.o.
Energopol Warszawa S.A.
PKO
Towarzystwo Inwestycyjne “Elektrownia – Wschód” S.A.
PGE

KAPITUŁA

 • Teresa Bogacka, Kanclerz WSEI – Przewodnicząca Kapituły
 • Sławomir Sosnowski, Marszałek Województwa Lubelskiego
 • dr Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin
 • Waldemar Jakson, Burmistrz Miasta Świdnik
 • Teresa Misiuk, Lubelski Kurator Oświaty
 • Maciej Maniecki, Wiceprezes Zarządu Rady Przedsiębiorczości Lubelszczyzny
 • dr hab. Mirosław J. Jarosz, prof. nadzw. WSEI, Rektor WSEI
 • Marek Szymański, Dyrektor Zespołu Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego im. gen. Franciszka Kleeberga w Lublinie
 • Bożena Krupa, Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Zamoyskiego w Zamościu
 • dr hab. Zbigniew B. Gaś, prof. nadzw. WSEI, Pełnomocnik Dziekana Wydziału Administracji i Nauk Społecznych ds. kierunku Psychologia
 • Ryszard Montusiewicz, Dyrektor Oddziału TVP S.A. w Lublinie
 • Hanna Sokołowska, Dyrektor Centrum Informacji Naukowej WSEI

DODATKOWE INFORMACJE

Leszek Gońka
tel. 81 749 32 33
leszek.gonka@wsei.lublin.pl

Marek Szczodrak
tel. 81 749 32 06
marek.szczodrak@wsei.lublin.pl

ORGANIZATORZY

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie

GALERIA Z WYDARZENIA