Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie otwiera Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej, w którym przyszłe pielęgniarki/przyszli pielęgniarze zdobędą umiejętności udzielania pomocy medycznej. Odwzorowane sale szpitalne, fantomy i cała gama specjalistycznego sprzętu medycznego za ponad 3 miliony złotych pozwolą studentom pielęgniarstwa przed wejściem na oddział szpitalny w praktyczny sposób zweryfikować swoje umiejętności i przygotować się do pracy z prawdziwymi pacjentami. Podczas zajęć studenci będą ćwiczyć w oparciu o scenariusze zajęć przygotowywane przez pracowników akademickich, którzy podczas symulacji będą obserwować pracę i zachowania studentów zza lustra weneckiego. Ma to na celu wyćwiczenie odpowiedniej i szybkiej reakcji na  sytuację zagrażającą życiu pacjenta. Ich działanie zostanie zarejestrowane, dzięki czemu później, będą mogli je przeanalizować, ocenić i wyciągnąć wnioski. W ten sposób nauczą się podejmować decyzje w stresujących sytuacjach zanim zaczną pracować z pacjentami.

PROGRAM WYDARZENIA

11:00
Rozpoczęcie Uroczystości Otwarcia Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej WSEI

11:15
Wykład wprowadzający pt.: „Nowoczesna Edukacja Medyczna w Polsce – możliwości symulacji medycznej”, mgr Marek Dąbrowski, Katedra i Zakład Edukacji Medycznej,  Uniwersytet Medyczny w Poznaniu

11:45
Otwarcie MCSM z udziałem Pana Zbigniewa J. Króla, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia

11:45
Poświęcenie MCSM przez Księdza Biskupa prof. dr. hab. Józefa Wróbla SCJ