Konkurs polega na samodzielnym wykonaniu pracy w indywidualny sposób pokazującej tematykę sportu związanego z Lublinem. Konkurs skierowany jest do uczniów indywidualnych, grup i zespołów: starszych klas szkoły podstawowej (6-8 klasa) i szkół ponadpodstawowych z terenu miasta Lublin

Termin: 10 LUTY 2020 – 15 PAŹDZIERNIK 2020

CEL KONFERENCJI

 1. propagowanie sportu jako jednego z elementów, który wpływa na kształtowanie charakteru człowieka;
 2. inspirowanie młodych ludzi do zdrowego trybu życia;
 3. integracja środowiska młodzieżowego z życiem sportowym miasta Lublin;
 4. popularyzacja pracy twórczej oraz poszerzanie wiedzy z zakresu różnych technik plastycznych i multimedialnych;
 5. zachęcenie młodzieży do poznania historii sportu lubelskiego;
 6. pobudzenie i rozwój inwencji twórczej uczestników;
 7. umożliwienie młodzieży zaprezentowania swoich umiejętności;
 8. przybliżenie postaci związanych ze sportem, których postawa życiowa motywuje do działania;
 9. uczenie wytrwałości w dążeniu do celu i skutecznego stawiania czoła porażkom;
 10. wyrabianie w młodzieży poczucia estetyki.

BLOKI TEMATYCZNE

BLOKI TEMATYCZNE

Konkurs polega na samodzielnym wykonaniu pracy w indywidualny sposób pokazującej tematykę sportu związanego z Lublinem – dawniej i dziś, np.:

 1. sylwetkę sportowca, trenera lub innych osób związanych z lubelskim sportem;
 2. wydarzenia sportowego;
 3. klubu sportowego;
 4. dyscypliny sportowej itp.

BLOKI TEMATYCZNE

 1. Praca może być wykonana dowolną techniką oraz w dowolnie wybranej formie.
 2. Zadaniem uczestników konkursu jest przygotowanie pracy konkursowej wpisującej się w tematykę konkursu.
 3. Dopuszczalnymi formami prac konkursowych są: prace plastyczne i multimedialne.

PATRONAT

Lubelski Kurator Oświaty
Prezydent Miasta Lublin

ZGŁOSZENIA I OPŁATY

ZGŁOSZENIA

Termin składania prac upływa z dniem 15.10.2020 roku

OPŁATY

Wydarzenie otwarte i bezpłatne

DODATKOWE INFORMACJE

Hanna Sokołowska, Edyta Libera:
Tel.: 081 749-32-14, 668-560-594
Adres e-mail: biblioteka@wsei.lublin.pl

Przebieg Konkursu

 1. Prace można składać przez cały okres trwania konkursu.
 2. Jury wyłoni laureatów konkursu w dwóch kategoriach wiekowych:
  • szkoła podstawowa,
  • szkoła ponadpodstawowa.
 3. Wręczenie nagród nastąpi na Gali Finałowej, która odbędzie się po zakończeniu konkursu w siedzibie WSEI w Lublinie.

Nagrody

 1. Laureaci otrzymają nagrody rzeczowe.
 2. Fundatorem nagród jest Organizator.

Warunki organizacyjne konkursu

 1. Organizator przyjmuje od jednej instytucji (szkoła, dom kultury, biblioteka miejska itp.) dowolną liczbę prac różnych wykonawców. Uczestnik, lub grupa wykonuje tylko jedną pracę.
 2. Prace plastyczne mogą być wykonane:
  • format pracy plastycznej – dowolny,
  • technika – dowolna (malarstwo, grafika, rysunek, itp.)
 3. Prace multimedialne należy dostarczyć na nośniku płyta CD lub płyta DVD
  • prezentacja multimedialna w Microsoft PowerPoint lub OpenOffice Impress;
  • wywiady w pliku w formacie mp3;
  • zdjęcia w formacie JPG;
  • filmy w formacie mp4;
  • pliki audio w formacie mp3
 4. Prace nie mogą naruszać praw autorskich osób trzecich oraz dóbr osobistych osób, które zostały na nich przedstawione oraz innych dóbr prawnie chronionych. Jeżeli na pracy pojawi się jakaś osoba, należy dołączyć pisemną zgodę osoby sportretowanej na publikację jej wizerunku.

ORGANIZATORZY

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie

Konferencja

OD
LUTY
10
2020

DO
PAŹDZIERNIK
15
2020

Wyższa Szkoła
Ekonomii i Innowacji
w Lublinie