Kongres skierowany jest do przedstawicieli spółdzielni, administracji rządowej i samorządowej, nauki oraz środków masowego przekazu. Zaplanowana została obecność około 300 uczestników. Stowarzyszenie posiada bazę e-mailową około 14 tys. w tym około 7 tys. spółdzielni wszystkich związków i około 7 tys. administracji rządowej, samorządowej i nauki w całym kraju.

CEL KONFERENCJI

Kongres to spotkanie gospodarcze poświęcone kluczowym problemom dotyczącym polskiej spółdzielczości. W Polsce jest około 17 tysięcy spółdzielni i ok. 8 milionów członków spółdzielni wszystkich związków. Celem Kongresu jest popularyzowanie spółdzielczości jako ruchu społeczno-gospodarczego, który kieruje się zasadami ochrony interesów konsumentów i producentów, rozwój i umacnianie spółdzielni oraz rozszerzanie zasad spółdzielczych na nowe kręgi społeczne, sprzyjanie rozwojowi nowoczesnej spółdzielczości jako formy realizacji celów ideowych i gospodarczych przy pomocy wzajemnego współdziałania i wspierania się, reprezentowanie zrzeszonych spółdzielców i spółdzielni na zewnątrz a także podejmowanie polityki sprzyjającej rozszerzaniu więzi organizacyjnych i środowiskowych w kraju i zagranicą. Wydarzenie ma charakter cykliczny. Na dzień dzisiejszy nad Wydarzeniem patronat honorowy objęli: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, Arcybiskup Metropolita Lubelski, Wojewoda Lubelski, Prezydent Miasta Lublin.

PATRONAT HONOROWY

Ministerstwo Inwestycji i Rozowoju
Prezydent Miasta Lublin
Wojewoda Lubelski
Metropolita Lubelski
Ministerstwo Rolnictwa i rozwoju wsi

PATRONAT SZCZEGÓLNY

Miasto Lublin
e-kancelaria
eFaktor

PATRONAT MEDIALNY

Panorama lubelska
Nowy tydzień
Radio Centrum
tvp3
polskie radio lublin

ORGANIZATORZY

Krajowe Stowarzyszenie Ruch Spółdzielców

GALERIA