Tematyka konferencji wpisuje się w ważną dyskusję poświęconą kształceniu zawodowemu. Bardzo dynamiczne tempo zmian ekonomiczno – technologicznych obnaża różne nieprzystosowania systemu szkolnictwa do wymagań rynku pracy. Zmiany te wymusza rynek, a przede wszystkim pracodawcy, którzy chcąc być bardziej konkurencyjni stale muszą podnosić jakość. Brak odpowiednio wykwalifikowanej kadry uniemożliwia rozwój i podnoszenie atrakcyjności produktów, na czym w konsekwencji cierpi gospodarka. W celu uniknięcia w przyszłości takich problemów proponujemy spotkanie, podczas którego chcielibyśmy poruszyć kilka tematów m.in. prawno- organizacyjne uwarunkowania funkcjonowania szkolnictwa zawodowego w świetle zmian w prawie oświatowym, zastanowić się nad oczekiwaniami szkoły, nauczycieli, rodziców i uczniów wobec rynku pracy czy porównać losy absolwentów szkół zawodowych w świetle badań Urzędu Miasta Lublin.

Termin: 16 STYCZEŃ 2019
Miejsce: Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie

CEL KONFERENCJI

Celem konferencji jest wymiana poglądów dotyczących kształcenia zawodowego i zachodzących zmian w tym zakresie. W trakcie trwania konferencji omawiana będzie bieżąca sytuacja i trendy jakie mogą pojawić się w przyszłości oraz związane z tym szanse i zagrożenia szkolnictwa zawodowego pracodawców.

Wydarzenie skierowane jest do:

 • szkół zawodowych
 • przedstawicieli organów założycielskich szkół,
 • pracodawców,
 • instytucje otoczenia biznesu,
 • młodzieży,
 • osób młodych, wchodzących na rynek pracy,

PROGRAM WYDARZENIA

9:00 – 10:00
Rejestracja Uczestników Konferencji

10:00 – 10:15

Otwarcie Konferencji – Teresa Bogacka – Kanclerz WSEI

10:15 – 11:40

 1. Wpływ kształcenia zawodowego na rozwój społeczno-gospodarczy regionu – Mariusz Banach – Zastępcą Prezydenta Miasta Lublin
 2. Prawno – organizacyjne uwarunkowania funkcjonowania szkolnictwa zawodowego w świetle zmian w prawie oświatowym – Ewa Dumkiewicz–Sprawka – Dyrektor Wydziału Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Lublin;
 3. Klasyfikacja zawodów i kompetencje zawodowe – Grażyna Kubłuj-Bełz – Dyrektor Państwowej Szkoły Budownictwa i Geodezji w Lublinie;
 4. Kompetentny nauczyciel zawodu – Mirosław Górczyński – Miejski Koordynator ds. Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego dla szkół i placówek prowadzonych przez Miasto Lublin;

11:40 – 12:00
Przerwa kawowa

 12:00 – 14:00

 1. Oczekiwania pracodawców – doświadczenia we współpracy ze szkołami – Pracodawcy:
  • Piotr Fałek – Prezesa Zarządu Syntea SA
  • Roman Rak – Właściciel firmy Roztocze i WSK Tomaszów Lubelski
  • Krzysztof Muciek – Pełnomocnik Zarządu Spółka inżynierów SIM Sp. z o.o.
 2. Oczekiwania szkoły, uczniów i rodziców wobec rynku pracy– Jerzy Rosiak -Wiceprezes Stowarzyszenie Wschodnioeuropejski Instytut Nowoczesnej Edukacji;
 3. Rozwój zawodowy na bazie doświadczeń WSEI – DR MICHAŁ JARMUŁ, PROF. WSEI, Prorektor ds. dydaktyki, jakości kształcenia i spraw studenckich, dr Małgorzata Artymiak – Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
 4. Wsparcie szkolnictwa zawodowego środkami europejskimi na przykładzie działań podejmowanych przez Miasto Lublin – Iwona Nowakowska – Zastępca Dyrektora Wydziału Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Lublin

14:00 – 14:15
Podsumowanie i wnioski

14:15
Lunch

PATRONAT

Lubelski Kurator Oświaty

PATRONAT MEDIALNY

Kurier Lubelski
tvp3
polskie radio lublin

ZGŁOSZENIA I OPŁATY

ZGŁOSZENIA

Prosimy o potwierdzenie udziału w Konferencji do dn. 05.01.2019 r. za pomocą formularza zgłoszeniowego:

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

lub telefonicznie w Sekretariacie Uczelni:

tel.: +48 81 749 17 70

OPŁATY

Liczba miejsc na Konferencji jest ograniczona.

Udział w Konferencji jest bezpłatny.

ORGANIZATORZY

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
Wydział Oświaty Urzędu Miasta Lublin
Stowarzyszenie Wschodnioeuropejski Instytut Nowoczesnej Edukacji

Konferencja

STYCZEŃ
16
2019

Wyższa Szkoła
Ekonomii i Innowacji
w Lublinie