Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie serdecznie zaprasza do udziału w konferencji: „Narzędzia i metody wspierające rozwój uczniów szkół podstawowych”

Termin: 4 PAŹDZIERNIK 2019

Miejsce: Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie

CEL KONFERENCJI

Celem konferencji będzie prezentacja innowacyjnych projektów międzynarodowych realizowanych w ramach programu Erasmus +, wspierających pracę dydaktyczną nauczycieli szkół podstawowych oraz przedszkoli jak również prezentacja głównych założeń realizacji kolejnej edycji projektów: „Młodzi zdolni z Lublina”, „Młodzi zdolni ze Świdnika”,  „Ciekawi siebie-ciekawi świata” oraz prezentacja wyników pierwszej edycji projektów w roku szkolnym 2018-2019

PROGRAM KONFERENCJI

9:00 – 9:10  Otwarcie Konferencji – Kanclerz WSEI mgr Teresa Bogacka

9:20 – 9:30 Wprowadzenie – Moderator Konferencji prof. Zbigniew Gaś (Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie)

SESJE WYKŁADOWE

9:30 – 10:00 MATE – zestaw gier wspomagających umiejętności uczenia się oraz kompetencje szachowe uczniów szkół podstawowych, klas IV-VI.  Dr Robert Porzak (Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie)

10:00-10:30 „Wysokowrażliwe dziecko – identyfikacja, cechy, wsparcie” – wsparcie rodziców oraz kadry pedagogicznej przedszkoli oraz szkół podstawowych. Dr Monika Baryła-Matejczuk (Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie)

10:30 – 11:00 Przerwa kawowa

SESJE WARSZTATOWE - 11:00 – 14:00

SESJE WARSZTATOWE

SESJA 1 – MATE – narzędzie wspierające kompetencje szachowe i poznawcze

 1. Cele i budowa gier MATE, rejestracja uczniów, panel nauczycieli – moderator – dr Robert Porzak, (Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie),
 2. Stosowanie gier MATE w doskonaleniu kompetencji poznawczych przydatnych w dydaktyce
  i rozwoju umiejętności społecznych – moderator – dr Dariusz Zapała, (Katolicki Uniwersytet Lubelski),
 3. Scenariusze lekcji z wykorzystaniem zestawu gier MATE – moderator – dr Monika Baryła-Matejczuk, (Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie)

SESJA SEMINARYJNA

SESJA 2 –Wysokowrażliwe dziecko – identyfikacja cechy i wsparcie”

 1. Wrażliwość Przetwarzania Sensorycznego – istota zagadnienia i zakres zjawiska – dr Monika Baryła-Matejczuk (Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie),
 2. Dzieci wysokowrażliwe a trudności przedszkolne i szkolne – dr Marta Pawelec (Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie),
 3. Funkcjonowanie dzieci wysokowrażliwych w aspekcie emocjonalnym i poznawczym dr Wiesław Poleszak, (Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie),
 4. Wysoka wrażliwość dzieci w kontekście modelu diagnozy funkcjonalnej – mgr Izabella Lutze, (Ośrodek Rozwoju Edukacji),
 5. Dziecko wysoko wrażliwe jako wyzwanie dla rodzica – dr Małgorzata Artymiak, (Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie),

SESJE WARSZTATOWE

Sesja 3 – Warsztaty informacyjne dla dyrekcji, nauczycieli, rodziców biorących udział w projektach: „Młodzi zdolni z Lublina”, „Młodzi zdolni ze Świdnika” oraz „Ciekawi siebie-ciekawi świata”

 1. Dziecko zdolne – test uzdolnień wielorakich/koncepcja Gardnera;
 2. Podsumowanie realizacji projektów w roku szkolnym 2018/2019 – sukcesy

14:00 lunch

DODATKOWE INFORMACJE

mgr Edyta Czapska
email: edyta.czapska@wsei.lublin.pl
tel. 81 749 32 49

mgr Magda Janiak
email: magda.janiak@wsei.lublin.pl
tel. 81 749 32 27

mgr Monika Frączek
email: monika.fraczek@wsei.lublin.pl
tel. 81 749 32 27

ZGŁOSZENIA I OPŁATY

ZGŁOSZENIA

Ważne terminy:

do 30 września 2019 r. – zgłoszenie udziału w konferencji poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie: Formularz zgłoszeniowy na konferencję

OPŁATY

Udział w konferencji jest bezpłatny – wstęp wolny

Wydarzenie

4 PAŹDZIERNIK 2019
WYŻSZA SZKOŁA
EKONOMII I INNOWACJI
W LUBLINIE
ul. Projektowa 4