Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 1 marca 2021 roku zmarł

śp.

dr hab. Jan Szynal

Prodziekan Wydziału Ekonomii WSEI w 2011 r. Doktor habilitowany nauk matematycznych, profesor nadzwyczajny WSEI, wieloletni pracownik naukowo-dydaktyczny UMCS w Lublinie. Tytuł rozprawy habilitacyjnej: „O pewnych problemach ekstremalnych dla funkcji holomorficznych i wielomianów”. (1988 r.) Tytuł rozprawy doktorskiej: Pewne problemy ekstremalne w klasach funkcji meromorficznych z ustalonymi współczynnikami (1974 r.). Niezwykle ceniony przez studentów dydaktyk, prowadził zajęcia z matematyki, matematyki dyskretnej, logiki matematycznej, algebry matematycznej, analizy matematycznej, metod probabilistycznych.

Msza święta żałobna odbędzie się dnia 5 marca 2021 roku o godzinie 13:00 w Kościele pw. Św. Biskupa i Męczennika przy ul. Zbożowej 75 w Lublinie, a po niej uroczystości pogrzebowe na cmentarzu przy ul. Lipowej.

Władze, pracownicy i studenci
Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie