Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego opublikowało zestawienie uczelni niepublicznych najbardziej obleganych w tym roku przez maturzystów. Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie, w skali całego kraju, zajęła 11 miejsce wśród uczelni niepublicznych prowadzących nabór na studia niestacjonarne.

W roku akademickim 2017/2018 na uczelnie niepubliczne, na I rok studiów przyjętych zostało ogółem 77 679 osób. W śród najpopularniejszych kierunków studiów znalazły się informatyka, zarządzanie, psychologia, ekonomia, jak również pedagogika, mechanika i budowa maszyn oraz logistyka. Wszystkie te kierunki dostępne są w ofercie edukacyjnej WSEI.