Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie i Katolicki Uniwersytet Lubelski podpisały porozumienie o współpracy naukowo – dydaktycznej.

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie i Katolicki Uniwersytet Lubelski postanowiły podjąć działania mające na celu jeszcze większy rozwój i połączenie dwóch ogromnych potencjałów i możliwości w celu doskonalenia standardów kształcenia na obydwu uczelniach.
Współpraca młodej, dynamicznie rozwijającej się Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim wprowadzi nową jakość w lubelskim szkolnictwie wyższym, co niewątpliwie zaowocuje podniesieniem poziomu edukacji studentów i efektywniejszym rozwojem kadry naukowej. 

W efekcie, dzięki współpracy w pewnych obszarach naukowych między uczelniami uda się jeszcze lepiej kształtować studenta na miarę coraz dynamiczniejszych czasów. Kooperacja dotyczyć będzie w szczególności:

  • współpracy w badaniach naukowych,
  • wymiany doświadczeń w zakresie programów i organizacji procesu kształcenia,
  • organizowania seminariów, konferencji naukowych i edukacyjnych,
  • działalności redakcyjnej i wydawniczej
  • podejmowania działań mających na celu pozyskiwanie środków finansowych na badania i rozwój kadr. 

W planach jest również Utworzenie Centrum Naukowego i dalsza współpraca na innych obszarach naukowych. Porozumienie zostało podpisane w rektoracie KUL. Swoje podpisy złożyli: Pani Teresa Bogacka Kanclerz WSEI, prof. dr hab. Mirosław J. Jarosz Rektor WSEI, Rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński. Podczas uroczystości obecny był również prof. dr hab. Paweł Smoleń Prorektor ds. ogólnych KUL i wojewoda lubelski dr hab. Przemysław Czarnek.