Projekt skierowany jest do szkół ponadgimnazjalnych: liceów, techników, zasadniczych szkół zawodowych oraz zespołów szkół. Patronują mu Marszałek Województwa Lubelskiego, Prezydent Miasta Lublin i Lubelski Kurator Oświaty.

Celem projektu jest wyróżnienie szkół, w których realizowane są nowatorskie pomysły, wspierana jest praktyczna edukacja i kreatywność uczniów, promuje się przedsiębiorczość, realizowana jest współpraca międzynarodowa oraz podejmowane są wszelkie niestandardowe i innowacyjne działania.

Tytuł Lider Innowacji przyznawany jest w kategoriach:

 • „Szkoła – Lider Innowacji”
 • „Innowacyjna Inicjatywa”
 • „Dyrektor – Lider Innowacji”
 • „Nauczyciel – Lider Innowacji”
 • „Innowacyjna Biblioteka”
 • „Uczeń – Lider Innowacji”

Tegoroczna VIII edycja z powodu epidemii korona wirusa nie zakończyła się uroczystą galą wręczenia certyfikatów i nagród. Statuetki zostały przekazane na ręce Dyrektorów i przedstawicieli szkół przez pracowników WSEI.

„Mimo niesprzyjających okoliczności dziękujemy wszystkim za udział w ósmej edycji projektu „Szkoła Innowacji, a zwycięzcom składamy serdeczne gratulacje. Mamy nadzieję, że kolejna edycja odbędzie się już w normalnych warunkach i będzie kolejną okazją do spotkania i nagrodzenia Państwa za ciężką i wymagającą pracę” – mówi Pani Teresa Bogacka Kanclerz WSEI.

 

“SZKOŁA – LIDER INNOWACJI”

Nagrodę główną otrzymał:

 • Zespół Szkół Ekonomicznych i Mundurowych im. gen. Wł. Andersa w Chełmie

Wyróżnienia:

 • I Liceum Ogólnokształcące im. ONZ w Biłgoraju
 • I Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Broniewskiego w Świdniku

“DYREKTOR – LIDER INNOWACJI”

Nagrodę główną otrzymał:

 • Wojciech Kalicki – XIV Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Zbigniewa Herberta w Lublinie

Wyróżnienia:

 • Anna Antyga – II Liceum Ogólnokształcące im. C. K. Norwida w Krasnymstawie
 • Barbara Sieńko – Zespół Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego w Lublinie

 “NAUCZYCIEL – LIDER INNOWACJI”

Nagrodę główną otrzymał:

 • Bartosz Pisiak – Zespół Szkół nr 3 w Kraśniku

Wyróżnienia:

 • Damian Duda – XIV Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Zbigniewa Herberta w Lublinie
 • Sławomir Kołtun – AKADEMICKIE LICEUM MISTRZOSTWA SPORTOWEGO W LUBLINIE

“UCZEŃ – LIDER INNOWACJI”

Nagrodę główną otrzymał:

 • Filip Rybczyński, klasa III a – II Liceum Ogólnokształcące im. C. K. Norwida w Krasnymstawie

Wyróżnienia:

 • Jakub Banaś – I Liceum Ogólnokształcące im. Bartosza Głowackiego w Tomaszowie Lubelskim
 • Kinga Zbiciak – XIV Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Zbigniewa Herberta w Lublinie

“INNOWACYJNA BIBLIOTEKA”

Nagrodę główną otrzymał:

 • Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Biłgoraju

Wyróżnienia:

 • III Liceum Ogólnokształcące im. Unii Lubelskiej w Lublinie
 • I Liceum Ogólnokształcące im. ONZ w Biłgoraju

“INNOWACYJNA INICJATYWA”

Nagrodę główną otrzymał:

 • Naukowa: Robonomik –  grupa uczniów pasjonatów programowania i elektroniki – Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Zamościu

Wyróżnienia:

 • Naukowe: Akademia Staśka to nowatorski program edukacyjny –  I Liceum Ogólnokształcące im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie
 • Naukowe: Młodzieżowa Akademia Dziennikarska – III Liceum Ogólnokształcące im. Unii Lubelskiej w Lublinie

CERTYFIKATY “SZKOŁA INNOWACJI” OTRZYMAŁY:

 • Zespół Szkół Energetycznych im. prof. Kazimierza Drewnowskiego w Lublinie
Zespół Szkół Rolniczych w Kijanach
I Liceum Ogólnokształcące im. ONZ w Biłgoraju
Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Biłgoraju
Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 im. mjr. Henryka Dobrzańskiego w Bychawie
Zespół Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich im. Kazimierza Andrzeja Jaworskiego w Chełmie
Zespół Szkół Ekonomicznych i Mundurowych im. gen. Wł. Andersa w Chełmie
I Liceum Ogólnokształcące im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie
Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Augusta Zamoyskiego w Jabłoniu
I Liceum Ogólnokształcące im. Bohaterów Porytowego Wzgórza w Janowie Lubelskim
Liceum Ogólnokształcące im. Ziemi Podlaskiej w Komarówce Podlaskiej
I Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Jagiełły w Krasnymstawie
II Liceum Ogólnokształcące im. C. K. Norwida w Krasnymstawie
Zespół Szkół nr 3 w Kraśniku
II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. PIOTRA FIRLEJA W LUBARTOWIE
Zespół Szkół nr 2 im. Księcia Pawła Karola Sanguszki
AKADEMICKIE LICEUM MISTRZOSTWA SPORTOWEGO W LUBLINIE
I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Lublinie
III Liceum Ogólnokształcące im. Unii Lubelskiej w Lublinie
XIV Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Zbigniewa Herberta w Lublinie
XXIII Liceum Ogólnokształcące im. Nauczycieli Tajnego Nauczania w Lublinie
Zespół Szkół Budowlanych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lublinie
Zespół Szkół Chemicznych i Przemysły Spożywczego w Lublinie
Zespół Szkół Odzieżowo-Włókienniczych
Zespół Szkół Transportowo- Komunikacyjnych im. T. Kościuszki w Lublinie
ZESPÓŁ SZKÓŁ GÓRNICZYCH W ŁĘCZNEJ
Zespół Szkół nr 3 im. Władysława Stanisława Reymonta w Łukowie
Zespół Szkół nr 2 im. Simona Bolivara w Milejowie
Zespół Szkół Technicznych w Janowie Lubelskim
Zespół Szkół im. Władysława Tatarkiewicza w Radoryżu Smolanym
I Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Broniewskiego w Świdniku
Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej im. Zygmunta Puławskiego
I Liceum Ogólnokształcące im. Bartosza Głowackiego w Tomaszowie Lubelskim
I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Zamoyskiego
Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Zamościu
Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 4 im. Dzieci Zamojszczyzny z Oddziałami Integracyjnymi w Zamościu