Wystąpienie Inauguracyjne Teresy Bogackiej, Kanclerz Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie