W wyniku przeprowadzonej przez Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych (KEJN) oceny parametrycznej Wydział Transportu i Informatyki otrzymał ocenę parametryczną sytuującą go w kategorii B.

Ocena była dokonywana w ramach grupy wspólnej oceny (GWO) SI1EA przez komisję do spraw Grupy Nauk Ścisłych i Inżynierskich.

Podczas oceny pod uwagę były brane następujące cztery podstawowe kryteria:

  • osiągnięcia naukowe i twórcze,
  • potencjał naukowy,
  • praktyczne efekty działalności naukowej,
  • pozostałe efekty działalności naukowej.