Polskie Centrum Mediacji, Katolicki Uniwersytet Lubelski i Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie byli organizatorami Ogólnopolskiej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej „Dialog w różnych przestrzeniach społecznych”, która odbyła się 22 lutego w Centrum Transferu Wiedzy KUL. Celem spotkania była wymiana doświadczeń dotyczących szeroko pojętej tematyki dialogu i współdziałania. W swoich wystąpieniach zaproszeni prelegenci przedstawiali różne oblicza dialogu prezentując  m.in. zagadnienia mediacji, dialogu społecznego oraz  dialogu międzypokoleniowego. Dialog ujmowany był zarówno  w aspekcie prawnym, społecznym, jaki i  psychologicznym. Mediatorzy Polskiego Centrum Mediacji ukazali  specyfikę i warsztat pracy mediatora, cele i misję Polskiego Centrum Mediacji oraz szczególne zastosowania dialogu społecznego na przykładzie panelu obywatelskiego czy konferencji sprawiedliwości naprawczej. Nasz wykładowca, psycholog, dr Małgorzata Artymiak poruszyła kwestię psychologicznych uwarunkowań dialogu prezentując  poszukiwania czynników warunkujących gotowość do dialogu i współdziałania na gruncie psychologii współczesnej. Dziękujemy wszystkim uczestnikom i czekamy na kolejne wspólne inicjatywy.