W piątek 4 października w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji odbyła się konferencja prasowa pt „Wsparcie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży”. W konferencji wzięli udział Kanclerz WSEI Teresa Bogacka, prof. Zbigniew Gaś, dr n. med. Piotr Dreher i prof. Magdalena ChrościńskaKrawczyk. Tematyka konferencji dotyczyła m.in. zagrożeń zdrowia psychicznego i sposobów radzenia sobie z nimi, a także pomoc i wsparcie dla rodziców w pracy z dziećmi.

Następnie, rozpoczęła się konferencja naukowa pt. „Narzędzia i metody wspierające rozwój uczniów szkół podstawowych” której celem była prezentacja innowacyjnych projektów międzynarodowych realizowanych w ramach programu Erasmus +, wspierających pracę dydaktyczną nauczycieli szkół podstawowych oraz przedszkoli.

W swoich wystąpieniach prelegenci opisywali i podsumowywali 3 letnią pracę międzynarodowego zespołu ekspertów w zakresie budowy nowoczesnego narzędzia online  wspierającego rozwój kompetencji poznawczych i szachowych  w ramach projektu MATE.

Narzędzie w postaci gier, treningów online ma wspierać codzienną pracę nauczycieli szkół podstawowych w rozwijaniu kompetencji społecznych, poznawczych, podejmowania decyzji  jak również pracę trenerów szachowych – zarówno w szkołach jaki i innego rodzaju placówkach rozwijających umiejętności gry w szachy.  Ponadto zespół ekspertów, zarówno z naszej uczelni jak i zespołów partnerskich opracował zestaw scenariuszy do wdrożenia na lekcjach przedmiotowych wykorzystujących oprogramowanie,  które mogą być wykorzystanie przez nauczycieli w ich codziennej pracy.

Pomysł, cel projektu to przeniesienie gry w szachy na efektywność w nauczaniu i wykorzystanie gry w szachy jako narzędzia uatrakcyjniającego nauczanie przedmiotowe.

Innymi słowy, dzięki programowi Erazmus + oraz współpracy na poziomie międzynarodowym przygotowane zostało rzeczywiste wsparcie szkół, nauczycieli, dzieci, które mogą rozwijać swoje kompetencje poznawcze i szachowe, czyli efektywniej uczyć się a przy okazji mieć przyjemność z korzystania z nowoczesnych rozwiązań w formie gier.

Druga ważna inicjatywa opracowywana w oparciu i międzynarodowy zespół ekspertów to projekt dotyczący tematu wysokiej wrażliwości. Jest to pierwsza w Polsce inicjatywa zorientowana na wsparcie wysokowrażliwych dzieci w ich najbliższym środowisku. Eksperci z sześciu europejskich instytucji realizują społecznie ważny cel profilaktyki zdrowia psychicznego dzieci.

W projekcie powstaje kompleksowy model wsparcia wysokowrażliwych dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Przyświeca mu idea, że świadomość zasobów dziecka pozwala w taki sposób kierować procesem wychowawczym i edukacyjnym, by rozwijać, poszerzać i modyfikować zasoby dziecka, nie zaś koncentrować się na deficytach czy trudnościach. Dziękujemy wszystkim za uczestnictwo i do zobaczenia podczas kolejnych konferencji naukowych.