Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie w dalszym ciągu przekazuje środki ochrony i wspiera różne podmioty lecznicze i opiekuńczo-lecznicze w walce z epidemią

30 kwietnia przyłbice ochronne trafiły do trzech lubelskich Domów Pomocy Społecznej przy ul. Kosmonautów, przy ul. Ametystowej i przy ul. Kalinowszczyzna.

7 maja przekazaliśmy przyłbice Samodzielnemu Publicznemu Szpitalowi Klinicznemu nr 1 w Lublinie.

Mamy nadzieję, że ta pomoc przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa pracy i wzmocni placówki w dalszych działaniach przeciwko pandemii. Wierzymy, że tylko wzajemne wsparcie i dalsza życzliwość spowoduje szybszy powrót do normalnego funkcjonowania i wyjścia z tej sytuacji obronną ręką.

15 maja Uczelnia przekazała 60 przyłbic Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli.

19 maja Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji przekazała  40 szt. przyłbic ochronnych wyprodukowanych na drukarkach 3D przez Pracowników naszej Uczelni Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Puławach.

PODZIĘKOWANIA

WSEI vs koronawirus

W obliczu wielkiego wyzwania, przed jakim wszyscy stanęliśmy, Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji dołączyła do szerokiej koalicji ludzi, firm i instytucji wspierających walkę z koronawirusem. Potrzeby polskiej służby zdrowia są nieskończone. Lekarze, którzy każdego dnia walczą o zdrowie i życie Polaków, pilnie potrzebują środków do zabezpieczenia personelu.

Dlatego też odpowiadając na apele szpitali o niezbędne wyposażenie ochronne na czas epidemii, Wyższa Szkoła Ekonomii
i Innowacji w Lublinie za pomocą drukarek 3D produkuje przyłbice ochronne dla lekarzy i pielęgniarek. Produkcja w laboratorium odbywa się ze szczególną dbałością o zasady higieny.

Więcej informacji o tym jak WSEI wspiera podmioty lecznicze można przeczytać w dodatku specjalnym dołączonym do Magazynu Quality zatytułowanym  Koronawirus raport (s. 6). Nasza Uczelnia jako jedna z wielu firm udowadnia że wszyscy mogą dołożyć małą cegiełkę do walki z epidemią. Jesteśmy w sytuacji, gdy solidarność i odpowiedzialność społeczna są najważniejsze. Dlatego też czynnie włączamy się w walkę z koronawirusem i stąd wsparcie dla szpitali aby przeciwdziałać skutkom wirusa. W obecnej sytuacji uważamy, że to coś naturalnego i niezmiernie ważnego. To także wyraz naszego szacunku do wszystkich służb walczących z epidemią.

Quality magazyn 8-koronawirus – raport