Od kandydatów oczekujemy:

 • Wykształcenia wyższego prawniczego,
 • Co najmniej 2 letniego doświadczenia zawodowego przy obsłudze prawnej, w dziale prawnym lub kancelarii prawnej,
 • Dobrej znajomości przepisów prawa cywilnego, administracyjnego oraz własności intelektualnej i zamówień publicznych,
 • Umiejętności sprawnego korzystania z systemów prawniczych (m.in. Lex, Legalis),
 • Umiejętności organizacyjnych, komunikatywności oraz dokładności i skuteczności w działaniu,
 • Znajomości pakietu MS Office,
 • Umiejętności zarządzania swoim czasem pracy oraz wyznaczania priorytetów,
 • Znajomość przepisów z zakresu szkolnictwa wyższego będzie dodatkowym atutem.

Osoba zatrudniona na stanowisku specjalisty ds. organizacyjno-prawnych odpowiedzialna będzie za:

 • Przygotowywanie projektów umów i porozumień zawieranych przez Uczelnię,
 • Przygotowywanie projektów wewnętrznych aktów prawnych,
 • Przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych,
 • Przygotowywanie projektów pełnomocnictw, upoważnień,
 • Obsługa i doradztwo prawne organów i komórek organizacyjnych Uczelni

Oferujemy:

 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, w pełnym wymiarze czasu pracy,
 • Wynagrodzenie adekwatne do posiadanego doświadczenia zawodowego, kwalifikacji i zaangażowania,
 • Możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji,
 • Świadczenia socjalne.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie życiorysu zawodowego z opisem doświadczenia zawodowego w wymaganym zakresie oraz listu motywacyjnego (z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych) w terminie do  28.02.2019 na adres:

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
Projektowa 4, 20 – 209 Lublin
Sekretariat, pok. 100

Przetwarzanie danych:

Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji o następującej treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych – Dz. U. 2018, poz. 1000) oraz zgodnie  z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)).