Miejsce pracy: Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie

Od kandydatów oczekujemy:

 • wykształcenia wyższego technicznego (informatyka, elektronika, telekomunikacja lub pokrewne),
 • minimum 2 letniego doświadczenia w programowaniu aplikacji WEB lub w pracy związanej z administracją systemów IT, m.in. polegającej na:
  • instalacji, konfiguracji i optymalizacji pracy systemów IT;
  • usuwaniu incydentów i awarii systemów IT;
 • wiedzy w obszarze:
  • budowy i architektury aplikacji IT;
  • protokołów komunikacyjnych sieci IT;
  • interfejsu programowania aplikacji;
  • zagrożeń cybernetycznych;
 • umiejętności posługiwania się:
  • pakietem MS Office;
  • językiem angielskim na poziomie czytania dokumentacji;
 • rozwiniętych umiejętności analitycznych;
 • komunikatywności, kreatywności, samodzielności i skrupulatności;
 • dobrej organizacji pracy własnej;
 • nienagannej postawy etycznej.

Osoba zatrudniona na ww. stanowisku będzie odpowiedzialna za bezpieczeństwo systemów IT Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie, w tym m. in za:

 • utrzymanie i rozwój systemów bezpieczeństwa IT uczelni;
 • przygotowywanie i udostępnianie środowiska technicznego do zajęć dydaktycznych;
 • prowadzenie praktycznych zajęć dydaktycznych dla studentów.

Dodatkowymi atutami będzie:

 • posiadanie certyfikatów związanych z administracją systemów IT i/lub systemów bezpieczeństwa sieci IT;
 • wiedza nt.:
  • systemów integracji aplikacji (middleware);
  • narzędzi i technik zarządzania bezpieczeństwem systemów IT;
  • metod kryptografii używanych w zabezpieczeniach IT;
  • standardów i praktyk bezpieczeństwa aplikacji IT;
 • doświadczenie przy monitorowaniu i zabezpieczaniu systemów IT oraz danych;
 • doświadczenie w realizacji testów aplikacji, najlepiej testów bezpieczeństwa;
 • doświadczenie w prowadzeniu szkoleń, warsztatów, wykładów.

Oferujemy:

 • niezwykle ciekawą, kreatywną i ambitną pracę przy zabezpieczeniach IT
 • umowę o pracę 1/1 etat,
 • realny dostęp do pakietu profesjonalnych szkoleń,
 • możliwość korzystania z pakietu prywatnej opieki medycznej, dodatkowego ubezpieczenia grupowego;
 • rozwój zawodowy;
 • stabilne miejsce zatrudnienia;
 • konkurencyjne wynagrodzenie zależne od kompetencji;

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie w terminie do 30.04.2019 r. życiorysu zawodowego z opisem doświadczenia zawodowego w wymaganym zakresie oraz listu motywacyjnego z podaniem możliwej daty zatrudnienia na adres:

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
ul. Projektowa 4, 20 – 209 Lublin
Sekretariat, pok. 100 

1. Życiorys.

2. List motywacyjny

3. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji o następującej treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych – Dz. U. 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)).