Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie w tegorocznym Ogólnopolskim Konkursie i Programie Certyfikacji Szkół Wyższych otrzymała Certyfikat „Uczelnia Liderów” a także Wyróżnienie „Akademicki Oscar 2020”. 

Za nami jubileuszowa, X edycja Ogólnopolskiego Konkursu i Programu Certyfikacji Szkół Wyższych „Uczelnia Liderów”. Finałowa Gala odbyła się w zabytkowym Patio Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi. W trakcie uroczystości Certyfikaty i Dyplomy potwierdzające nadanie Znaku Jakości Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego odebrało blisko 30 rektorów, dziekanów i innych reprezentantów uczelni z całej Polski.

Po opiniach niezależnych członków komisji certyfikacyjnej Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie została wyróżniona „Akademickim Oscarem 2020” oraz Certyfikatem „Uczelnia Liderów”. Nagrodę odebrał Prof. WSEI dr hab. Mirosław Jarosz Prorektor ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej.

W swoim przemówieniu do laureatów Prezes Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego Grażyna Kaczmarczyk stwierdziła:

„Tak jak uczelnie musiały nauczyć się kształcenia w inny sposób, tak i absolwenci uczelni musieli nauczyć się radzić sobie z pracą, z prowadzeniem biznesów – pod presją turbulentnej zmiany: z wykorzystaniem nowych modeli gospodarczych, nowych metod zarządzania, sprzedaży, marketingu, z wykorzystaniem nowych źródeł finansowania. Pandemia pokazała, jak cenna jest umiejętność elastycznego reagowania na zmiany w otoczeniu. Jak ważna jest zdolność do bycia liderem zmiany, jak ważne są umiejętności zarządzania dynamicznego, postawy kreatywne, innowacyjne, twórcze, przedsiębiorcze. Dziś chyba nikt nie ma wątpliwości, że elementem misji uczelni XXI wieku musi być takie kształcenie studentów, by te umiejętności i kompetencje w nich kształtować. Uczelniom wyróżnionym w Konkursie trzeba oddać wielki szacunek za to, jak uczą kreatywność, w jaki sposób kształtują postawy innowacyjne, przedsiębiorcze, krytyczne wobec rzeczywistości. Za to, jak modelują osobowości, charaktery i temperamenty młodych ludzi, jak radzą sobie z zaszczepianiem w osobowościach studentów zdolności do elastycznego reagowania na zjawiska, procesy i trendy wokół nich”.

Misją Programu „Uczelnia Liderów” jest identyfikowanie i promowanie najlepszych polskich uczelni oraz ich podstawowych jednostek organizacyjnych, kształcących absolwentów przedsiębiorczych, kreatywnych, wyposażonych w umiejętności i kompetencje przywódcze, zdolnych do osiągania sukcesów na rynku pracy.

Spis laureatów i pełna relacja z wydarzenia:

http://www.uczelnia-liderow.pl/strona-65 

http://www.uczelnia-liderow.pl/strona-66

http://www.uczelnia-liderow.pl/strona-64