22 października podpisana została umowa o wzajemnej współpracy między Wyższą Szkołą Ekonomii i Innowacji w Lublinie i spółką PGE Obrót. Współpraca dotyczy m.in. organizacji merytorycznych konferencji poświęconych innowacjom i zarządzaniu, a także kształcenia studentów zgodnie z potrzebami sektora sprzedaży energii elektrycznej i obsługi klienta w tym zakresie.

Celem współpracy Uczelni ze środowiskiem biznesowym jest wychodzenie naprzeciw potrzebom współczesnego rynku pracy i zapewnienie studentom zdobycia doświadczenia bezpośrednio w największych firmach w Polsce. Gwarantuje to kontakt z najlepszymi specjalistami z branży, a także zdobycie aktualnych, praktycznych umiejętności, które uzupełnione o wiedzę akademicką ukształtują pracownika na miarę dzisiejszych wymagań rynkowych.

Umowę  podpisała Kanclerz WSEI Teresa Bogacka, Rektor dr hab. Mirosław Jarosz, prof. nadzw. WSEI, Dariusz Czuk – Prezes Zarządu PGE Obrót S.A. i Dariusz Dudek Dyrektor PGE Obrót S.A. oddział w Lublinie.