Władze Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie w trudnym okresie zmagań z epidemią koronawirusa podjęły decyzję o udzieleniu wsparcia finansowego w wysokości  225 tys. złotych z własnych środków finansowych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego oraz Szpitala Neuropsychiatrycznego im. prof. Mieczysława Kaczyńskiego w Lublinie z przeznaczeniem na zakup wyposażenia i środków niezbędnych do opanowania pandemii.

Władze Uczelni podjęły decyzję o przesunięciu własnych środków finansowych przeznaczonych na uruchomienie Laboratorium Cyberbezpieczeństwa i udzieleniu wsparcia finansowego na rzecz ww. szpitali. W naszej ocenie aktualnie kwestią o fundamentalnym znaczeniu jest powstrzymanie pandemii i ochrona jak największej liczby osób, w szczególności personelu medycznego ratującego nasze życie i zdrowie.

Mając powyższe względy na uwadze oraz dotychczasową owocną współpracę w zakresie kształcenia praktycznego 2 tys. studentów Pielęgniarstwa naszej Uczelni Władze Uczelni podjęły decyzję o przekazaniu darowizny na rzecz wskazanych podmiotów leczniczych.

Mamy nadzieję, że ta pomoc finansowa przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa pracy i wzmocni szpitale w dalszych działaniach przeciwko pandemii. Wierzymy, że tylko wzajemne wsparcie i dalsza życzliwość spowoduje szybszy powrót do normalnego funkcjonowania i wyjścia z tej sytuacji obronną ręką.

PODZIĘKOWANIA: