Współpraca obejmować będzie m.in. wymianę doświadczeń, wspólną realizację studiów, opracowywanie nowych programów kształcenia, konferencji naukowych i edukacyjnych, wymiany oraz współpracy nauczycieli akademickich w ramach uzgodnionych programów naukowych, opracowywania projektów wspólnych przedsięwzięć naukowych, badawczych i rozwojowych, a także wymianę informacji i wdrażanie do praktyki wyników prac badawczo- rozwojowych.

W imieniu obydwu Uczelni umowę podpisali; Kanclerz WSEI Teresa Bogacka, Rektor WSEI Prof. Marek Żmigrodzki i Rektor WUN Prof. Ihora Kotsana.