Ogłoszenie wyników konkursu

„WSEI – najpiękniejsze miejsce – w obiektywie”

dla studentów Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie
oraz uczniów Akademickiego Liceum Mistrzostwa Sportowego
i Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego
.

Z przyjemnością i ogromną satysfakcją ogłaszamy wyniki konkursu plastycznego „WSEI – najpiękniejsze miejsce – w obiektywie”.

Jury Konkursu w składzie:

  1. przewodniczący: dr Mariusz Paździor, prof. WSEI
  2. sekretarz: Sylwia Szymańska
  3. członek: Kamil Tokarz

dokonało oceny prac zgłoszonych do konkursu, wyłoniła 3 Laureatów.

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom konkursu za trud włożony w przygotowanie prac.
Autorom nagrodzonych prac gratulujemy!

 

Laureaci konkursu:

Jury postanowiło przyznać uczestnikom konkursu:

Stypendia wspierające rozwój talentu artystycznego:

  1. Klaudia Jaśkiewicz – Ekonomia 2º,
  2. Mateusz Synderkiewicz – Psychologia mgr,
  3. Wojciech Szmulik – Mechanika i budowa maszyn 1º

Wyróżnienie rzeczowe:

  • Adam Czernicki – ALO klasa 2ip

Pierwsze miejsce

Drugie miejsce

Trzecie miejsce