Mając na uwadze chęć promowania współpracy między środowiskiem naukowym a biznesem Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie podpisała porozumienie z Asseco Data Systems. Współpraca z największą informatyczną spółką w Polsce dotyczyć będzie wielu sfer działalności. Porozumienie zakłada m.in. organizowanie praktyk i staży, co przełoży się na jeszcze lepsze kształcenie przyszłych informatyków i specjalistów z branży. Taka wymiana doświadczeń pozwoli studentom szybciej i lepiej przygotować się do wykonywania przyszłego zawodu. Dodatkowo umowa obejmuj współpracę w zakresie realizacji prac dyplomowych i przewodów doktorskich w dyscyplinie informatyka oraz organizację i udział Stron w projektach naukowych i informatycznych, jak również aplikowanie i realizacja wspólnych projektów finansowanych z funduszy Unii Europejskiej bądź środków krajowych.

W imieniu WSEI umowę podpisali Pani Teresa Bogacka Kanclerz WSEI, prof. dr hab. Mirosław J. Jarosz Rektor WSEI, firmę Asseco Data Systems reprezentował Prezes Daniel Lala.